Nieuw röntgensysteem beter voor patiënt en professional

Array

Met driekwart minder straling met behoud van beeldkwaliteit
Door toepassing van een verbeterde en vooral snellere rekencapaciteit zorgt het nieuwe röntgensysteem ervoor dat de hoeveelheid straling per procedure sterk wordt teruggebracht met behoud van beeldkwaliteit. Voor patiënten is dit een belangrijk voordeel te meer omdat er bij hen vaak sprake is van een chronische ziekte waarvoor in de loop van de tijd meerdere behandelingen noodzakelijk zijn.

Ingrepen waarbij de interventieradiologie betrokken is, nemen de laatste jaren een grote vlucht. Niet alleen patiënten met vaatproblemen maar ook mensen met bepaalde typen van kanker kunnen tegenwoordig – deels – minimaal invasief worden behandeld. De patiënt krijgt via de lies een katheter ingebracht waarmee de interventieradioloog, dankzij nauwkeurige röntgenbeelden, allerlei behandelingen, zoals dotteren, stentplaatsing en embolisaties kan uitvoeren.

Operatie-hartpatientAd-uitgevoerd-door-cardioloog-LukasDekker-1024x711Het aantal procedures, stijgt niet alleen, ook de complexiteit en de duur ervan nemen steeds verder toe. Prof. de Haan noemt als voorbeeld het aneurysma: “Konden we in het verleden enkel aneursyma’s in de buik behandelen, tegenwoordig strekken de minimaal invasieve behandelingsmogelijkheden zich op dit gebied uit van de hals tot in de lies. Met name op het vlak van de complexe aneurysma’s zijn we in het Maastricht UMC+ landelijk koploper. En bij deze langdurige ingrepen is de winst van het nieuwe systeem optimaal.”

Maastricht UMC+

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ onderscheidt zich nationaal en internationaal door de focus op preventie. Dus niet alleen gezondheidsherstel, maar ook gezondheidsbehoud én gezondheidsbevordering. Kerntaken zijn – naast topklinische en topreferente patiëntenzorg – wetenschappelijk onderzoek en onderwijs/ opleiding. Het Maastricht UMC+ kenmerkt zich daarbij door de multidisciplinaire en probleemgestuurde aanpak. Het Maastrichtse academisch ziekenhuis beschikt over 715 bedden, circa 7000 medewerkers en 4000 studenten, en is aangesloten bij de NFU, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (zie ook: www.nfu.nl ).

Meer informatie op www.mumc.nlwww.mumc.tv, www.maastrichthealthcampus.nl en www.hfl.nl, de website van de Health Foundation Limburg.

Maastricht UMC+

Met ingang van januari 2008 zijn het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht gefuseerd tot het achtste universitair medisch centrum van Nederland. De nieuwe organisatie heet Maastricht UMC+.
Het Maastricht UMC+ heeft als kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. Daarin nemen, naast de standaard patiëntenzorg, topklinische zorg en topreferente zorg een belangrijke plaats in. Deze zijn nauwgezet afgestemd met het fundamenteel en het (experimenteel) klinisch onderzoek. Dit resulteert in de klinische onderzoeksspeerpunten hart en vaten; oncologie, chronische ziekten en geestelijke gezondheidszorg en neurowetenschappen.

Recente artikelen