Philips tekent zijn grootste samenwerkingsovereenkomst met een ziekenhuis uit zijn geschiedenis

0
269

Philips en Amerikaanse Georgia Regents Medical Center ondertekenen samenwerkingsovereenkomst  van 300 miljoen dollar met looptijd van 15 jaar om innovatieve en betaalbare zorg te bieden
Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) en het Amerikaanse Georgia Regents Medical Center, een openbaar ziekenhuis en academisch medisch centrum dat bekend staat om de hoge kwaliteit van zijn medische staf, hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst met een looptijd van 15 jaar ondertekend. Doel van het samenwerkingsverband is om een meer patiëntgerichte zorg mogelijk te maken en om een innovatief bedrijfsmodel op te zetten dat tegemoetkomt aan de huidige en toekomstige behoeften van de meerdere vestigingen van het Georgia Regents Medical Center op het gebied van medische zorg, operationele ondersteuning en apparatuur.

PhilipsUniek zorgmodel moet leiden tot betere zorgresultaten voor patiënten en lagere kosten door toepassing van nieuwe technologieën, efficiëntere planning, ondersteuning en levering van adviesdiensten.
Dit is de eerste keer dat een dergelijk zorgmodel in de Verenigde Staten wordt opgezet. De overeenkomst vertegenwoordigt een totale waarde van ca. USD 300 miljoen en voorziet in de levering aan het Georgia Regents Medical Center van een volledig pakket aan adviesdiensten, geavanceerde medische technologieën, onderhoudsdiensten en ondersteuning bij prestatie-optimalisering en planning. Het samenwerkingsverband wordt aangegaan op basis van vooraf  vastgestelde maandelijkse operationale kosten en voor een termijn van 15 jaar. Het stelt daarmee het ziekenhuis in staat om zijn bedrijfskosten beter te beheersen.

 

Philips gaat brede ondersteuning bieden aan het Georgia Regents Medical Center, dat tevens een groot aantal klinieken exploiteert die medische zorg bieden aan ongeveer 4 tot 6 miljoen mensen in de Amerikaanse staten Georgia en South Carolina. Philips en het Georgia Regents Medical Center gaan nauw samenwerken om zowel ziekenhuispatiënten als poliklinische patiënten snellere, meer effectieve en meer betaalbare zorg te bieden binnen de gehele zorgketen, van diagnose tot behandeling. Het samenwerkingsverband heeft betrekking op alle zorgspecialisaties, waaronder radiologie, cardiologie, neurologie, oncologie en pediatrie, en richt zich tevens op onderzoek en ontwikkeling voor (technologische) innovatie binnen de zorg.

 

Philips gaat in het kader van de overeenkomst beeldvormingssystemen, patiëntbewakingssystemen en klinische informatiesystemen leveren, evenals verlichtings- en consumentenproducten. Philips zal het Georgia Regents Medical Center daarnaast snel toegang bieden tot nieuwe apparatuur en trainings- en opleidingsmaterialen. Philips en het Georgia Regents Medical Center gaan tevens samenwerken om innovatieve en kosteneffectieve zorgstrategieën te ontwerpen en ontwikkelen.

 

“Door samen te werken met Philips, brengen we alle belanghebbenden rond de tafel zodat we beter kunnen plannen voor de gezondheidszorg van de toekomst. Om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden, moeten we de beperkingen van het traditionele vraag-en-aanbodmodel ontstijgen,” zegt David S. Hefner, CEO van het Georgia Regents Medical Center. “Ons doel is om een klimaat van innovatie te creëren dat de gezondheid van onze patiënten ten goede komt.”

 

“We zijn trots op dit innovatieve samenwerkingsverband met het Georgia Regents Medical Center. Philips en het Georgia Regents Medical Center hebben een gezamenlijke visie: we willen de toekomst van de gezondheidszorg vormgeven door op een creatieve en kostenefficiënte manier tegemoet te komen aan de langetermijnbehoeften van patiënten,” aldus Deborah DiSanzo, CEO van Philips Healthcare.

 

Philips heeft ruim 100 jaar ervaring binnen de gezondheidszorg. De onderneming biedt innovatieve oplossingen voor de complexe uitdagingen waarvoor de gezondheidszorg zich gesteld ziet, en ontwikkelt deze in nauwe samenwerking met zorginstellingen. Het langlopende samenwerkingsverband met het Georgia Regents Medical Center in de Verenigde Staten volgt op eerdere samenwerkingsovereenkomsten met ziekenhuizen in Europa, Azië, het Midden-Oosten en Afrika die hebben geleid tot efficiëntere klinische werkstromen en betere zorgresultaten.