AMC heeft sterkste reputatie van Nederlandse Ziekenhuizen

0
717

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam is het ziekenhuis met de sterkste reputatie. Jarenlang was het UMC Utrecht de onbetwiste nummer één maar het Utrechtse academische ziekenhuis is gedaald naar de vierde plek. Het Haagse Bronovo heeft onder de algemene ziekenhuizen, die basiszorg bieden, wederom de beste naam. Dit blijkt uit een grootschalig merkenonderzoek door Hendrik Beerda Brand Consultancy onder 4500 Nederlanders.

Top 10 van ziekenhuizen met de sterkste reputatie op nationaal niveau (+ positie in 2011)
1. (3) AMC
2. (4) Erasmus MC
3. (2) UMC St Radboud
4. (1) UMC Utrecht
5. (5) Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (AVL)
6. (9) Bronovo
7. (6) UMCG
8. (8) Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
9. (7) Vumc
10. (10) Slotervaartziekenhuis
amcZeven academische ziekenhuizen in de top 10
In de top-10 van sterkste ziekenhuismerken staan maar liefst zeven van de acht academische ziekenhuizen. Alleen het Limburgse AzM ontbreekt in deze top 10 en staat op de twaalfde positie. Door hun grote verzorgingsgebied genieten academische ziekenhuizen vaak nationale bekendheid. Het vertrouwen in academische ziekenhuizen is daarnaast groot vanwege het brede aanbod van specialismen en de innovatie, blijkt uit het onderzoek. Ook ligt de verwachte kwaliteit en deskundigheid op een hoog niveau bij academische centra.
Ziekenhuizen lijken steeds meer op elkaar
Ondanks dat complexe zorg steeds meer geconcentreerd wordt bij een beperkt aantal ziekenhuizen, leidt dit niet tot een duidelijker beeld van het ziekenhuisaanbod. Integendeel, voor de consument zijn de ziekenhuizen in de afgelopen jaren juist nog meer op elkaar gaan lijken. ‘Het lukt de meeste ziekenhuizen niet om de buitenwereld duidelijk te maken waar ze vooral goed in zijn. Voor de consument zijn daarom vrijwel alle ziekenhuizen gelijk. Uitzonderingen hierop zijn de academische centra en gespecialiseerde ziekenhuizen zoals het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, waar ze gespecialiseerd zijn in oncologie, en de Sint Maartenskliniek, gespecialiseerd in lichaamshouding en beweging. Dankzij hun specialisatie hebben deze ziekenhuizen op nationaal niveau een sterke reputatie. De gespecialiseerde ziekenhuizen scoren zelfs nog hoger dan academische centra op kwaliteit en deskundigheid’, aldus merkadviseur Hendrik Beerda.
Topklinische ziekenhuizen meer gewaardeerd dan de andere algemene ziekenhuizen
De 28 topklinische ziekenhuizen, die speciale zorg bieden, doen het duidelijk beter dan de andere algemene ziekenhuizen, die alleen basiszorg bieden. Deze opleidingsziekenhuizen zijn niet alleen bekender onder de bevolking, maar hebben ook een betere reputatie wat betreft kwaliteit, de breedte van het zorgaanbod en de vernieuwing. Het Amsterdamse OLVG en het St. Antonius in Nieuwegein zijn de topklinische ziekenhuizen met de sterkste nationale reputatie. Onder de algemene ziekenhuizen hebben het ‘koninklijke’ Bronovo en het Slotervaartziekenhuis het sterkste imago. Door alle negatieve publiciteit heeft het recent failliet gegane Ruwaard van Putten Ziekenhuis ook nationale bekendheid gekregen.
Onderzoek onder 4500 respondenten
Met het onderzoek zijn de merkkracht en het imago gemeten van alle 96 academische, gespecialiseerde, topklinische en overige algemene ziekenhuizen van Nederland. Hiervoor zijn 4500 respondenten ondervraagd.  De onderzoeksgroep is representatief voor de Nederlandse bevolking boven 18 jaar.
Ranglijst van ziekenhuizen met de sterkste reputatie op nationaal niveau per segment
Top 8 van academische ziekenhuizen
1.AMC
2.Erasmus MC
3.UMC St Radboud
4.UMC Utrecht
5.UMCG
6.Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
7.Vumc
8.academisch ziekenhuis Maastricht (azM)
Top 4 van gespecialiseerde ziekenhuizen
1.Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (AVL)
2.Het Oogziekenhuis Rotterdam
3.Sint Maartenskliniek
4.Maartenskliniek Woerden
Top 10 van topklinische ziekenhuizen
1.Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG)
2.St. Antonius
3.Martini Ziekenhuis
4.Máxima Medisch Centrum
5.Isala klinieken
6.Maasstad Ziekenhuis
7.Catharina Ziekenhuis
8.Medisch Centrum Alkmaar
9.Medisch Spectrum Twente
10.Ziekenhuis Rijnstate
Top 10 van de overige algemene ziekenhuizen
1.Bronovo
2.Slotervaartziekenhuis
3.Ruwaard van Putten ziekenhuis (sinds 24 juni 2013 onder deze naam gestopt)
4.Ikazia Ziekenhuis
5.Diakonessenhuis
6.Havenziekenhuis
7.Rode Kruis Ziekenhuis
8.Flevoziekenhuis
9.Ziekenhuis Gelderse Vallei
10.Westfriesgasthuis
Details over het Ziekenhuizen Merkenonderzoek 2013
Algemene informatie over het merkenonderzoek
•Het onderzoek is in eigen beheer uitgevoerd en heeft dus geen opdrachtgever of andere belanghebbende.
•Het onderliggende onderzoeksmodel BrandAlchemy™  is in overleg met de Universiteit van Amsterdam ontwikkeld.
•Tweejaarlijks worden met het onderzoeksmodel BrandAlchemy™ ook metingen uitgevoerd  in de boeken-, cultuur-, dagattractie-, goededoelen-, sponsor- en sportsector en voor steden, streken en provincies.
•Sinds 2006 zijn met het onderzoeksmodel ruim 2.000 merken gemeten en hebben 170.000 respondenten aan de onderzoeken deelgenomen.
•De theorie die ten grondslag ligt aan het merkenmodel BrandAlchemy™ is eenvoudig en breed geaccepteerd in de merkenliteratuur: een merk ontwikkelt zich in drie fasen (bekendheid, waardering en binding). Om deze drie fasen te kunnen doorlopen moet het merk een relevant onderscheidende positie innemen ten opzichte van de concurrentie, de merkpositionering. Deze merkpositionering wordt gerealiseerd met de ontwikkeling van merkpersoonlijkheid en merkprestatie.
Aanvullende informatie over het Ziekenhuizen Merkenonderzoek
•Voor het Ziekenhuizen Merkenonderzoek zijn alle 96 Nederlandse ziekenhuizen onderzocht.
•In 2009 zijn de ziekenhuismerken voor het eerst onderzocht; tweejaarlijks wordt vervolgonderzoek verricht.
•Het Ziekenhuizen Merkenonderzoek is uitgevoerd door een professioneel onderzoeksbureau dat bijvoorbeeld ook verantwoordelijk is voor de marktonderzoeken van NOS, Rabobank en Albert Heijn.
•De vragenlijst is online voorgelegd aan een representatieve steekproef van 4.500 Nederlanders die lid zijn van een online panel. Er zijn voldoende respondenten ondervraagd om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de positie van alle ziekenhuizen op landelijk en provinciaal niveau en binnen een straal van 20 kilometer rond de ziekenhuisvestiging(en).
•Elk ziekenhuis is op 40 factoren onderzocht
•De selectie van 16 persoonlijkheidsfactoren (zoals ‘sympathiek’, ‘uniek’ en ‘degelijk’) waarop de ziekenhuizen zijn onderzocht, is gebaseerd op eerder onderzoek van onderzoeksinstituut SWOCC van de Universiteit van Amsterdam.
•De selectie van 16 prestatiefactoren (zoals ‘hoge kwaliteit van de medische zorg’, ‘deskundige artsen/medisch specialisten’ en ‘vriendelijk personeel) is gebaseerd op eerder onderzoek in de ziekenhuissector door Hendrik Beerda Brand Consultancy en andere partijen.
•Verder is de respondenten gevraagd of zij de ziekenhuizen – als patiënt of als bezoeker van een patiënt – in de afgelopen twee jaar hebben bezocht en hoe zij denken dat de populariteit van de individuele ziekenhuizen zich gaat ontwikkelen.
Bron: AMC