Maasstad Ziekenhuis informeert patiënten over defect waterspoelsysteem bij scopie onderzoek

En roept deze patiënten terug voor extra controle.
Het Maasstad Ziekenhuis roept 1800 patiënten terug die in de periode van 4 oktober 2012 tot en met 14 juni 2013 een endoscopie (maag- of darmonderzoek) hebben ondergaan in het Maag- Darm- en Levercentrum van het ziekenhuis. Bij dit onderzoek wordt soms water gebruikt om te spoelen. Het Maasstad Ziekenhuis heeft vastgesteld dat het waterspoelsysteem in bovengenoemde periode niet voldeed aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Hoewel de kans zeer gering is, kan de overdracht van een virus van de ene op de andere patiënt niet volledig worden uitgesloten. Uit voorzorg roept het Maasstad Ziekenhuis daarom alle patiënten die in de genoemde periode een endoscopie hebben ondergaan, op voor een extra controle.

drinkwaterDirect na de constatering dat het spoelsysteem niet voldeed, heeft het Maasstad Ziekenhuis deze werkwijze gestopt. Vervolgens zijn er maatregelen genomen, waardoor weer volledig aan de veiligheidsvoorschriften wordt voldaan. De Raad van Bestuur heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg op de hoogte gebracht. Ook zijn de huisartsen in de regio geïnformeerd.

De patiënten die een endoscopie hebben ondergaan, worden benaderd door het ziekenhuis. Zij krijgen een brief waarin de situatie wordt uitgelegd. En waarin zij persoonlijk worden uitgenodigd voor een bloedonderzoek op Hepatitis (geelzucht). Het ziekenhuis heeft voor deze groep patiënten een helpdesk met deskundigen ingericht waar zij terecht kunnen met al hun vragen.

Bron: Maasstad Ziekenhuis

Recente artikelen