Gezamenlijke aanpak hartrevalidatie Catharina Ziekenhuis en Máxima Medisch Centrum

0
233

Voordelen voor kwaliteit revalidatie hart
Cardiologen van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven en Máxima Medisch Centrum gaan op het gebied van hartrevalidatie intensief samenwerken. De medisch specialisten en de raden van bestuur van beide ziekenhuizen tekenden donderdag 27 juni een intentieverklaring. De concentratie van hartrevalidatie in één expertise-centrum zal leiden tot een verdere kwaliteitsverbetering voor patiënten.

De intentie is om per 1 januari 2014 de hartrevalidatie in zijn geheel te laten plaatsvinden vanuit een gezamenlijke organisatie, fysiek gevestigd in Máxima Medisch Centrum, locatie Eindhoven.

De intentieverklaring werd op 27 juni ondertekend door dr. Piet Batenburg, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis, dr. Lukas Dekker cardioloog van het Catharina Ziekenhuis, Prof. dr. Jan Harm Zwaveling, voorzitter van de Raad van Bestuur van Máxima Medisch Centrum en drs. Eric Thijssen cardioloog van Máxima Medisch Centrum.
De intentieverklaring werd op 27 juni ondertekend door dr. Piet Batenburg, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis, dr. Lukas Dekker cardioloog van het Catharina Ziekenhuis, Prof. dr. Jan Harm Zwaveling, voorzitter van de Raad van Bestuur van Máxima Medisch Centrum en drs. Eric Thijssen cardioloog van Máxima Medisch Centrum.

Zowel cardiologen uit het Maxima Medisch Centrum als uit het Catharina Ziekenhuis zullen binnen de nieuwe organisatie direct betrokken zijn bij de patiëntenzorg.

Door de bundeling van expertise ontstaat een van de grootste hartrevalidatiecentra van Nederland. De schaalgrootte van de samenwerking biedt voordelen voor de kwaliteit van de patiëntenzorg, de onderwijs- en opleidingsmogelijkheden en voor wetenschappelijk onderzoek.

Uit diverse landelijke onderzoeken blijkt dat regionale bundeling van expertise en behandeling van grotere volumes patiënten positieve effecten hebben op zowel de kwaliteit van de patiëntenzorg alsook de kosteneffectiviteit.

Met de nieuwe organisatie van de hartrevalidatie dragen de cardiologen van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven en het Maxima Medisch Centrum nog meer dan voorheen vanaf 2014 gezamenlijk zorg voor excellerende zorg voor hartpatiënten in de regio.

Vanuit een projectorganisatie wordt de komende maanden gewerkt aan de organisatorische uitwerking van de intenties. In de loop van 2013 zal definitieve besluitvorming door de betrokken cardiologen en Raden van Bestuur ten aanzien van de inrichting van het hartrevalidatiecentrum plaatsvinden.

De intentieverklaring werd op 27 juni ondertekend door dr. Piet Batenburg, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis, dr. Lukas Dekker cardioloog van het Catharina Ziekenhuis, Prof. dr. Jan Harm Zwaveling, voorzitter van de Raad van Bestuur van Máxima Medisch Centrum en drs. Eric Thijssen cardioloog van Máxima Medisch Centrum.

 Bron: Catharina Ziekenhuis en Máxima Medisch Centrum