Rijnland Ziekenhuis en LUMC vormen één afdeling Nucleaire Geneeskunde

0
618

Om nu en in de toekomst kwalitatief hoogstaande en efficiënte zorg in de Leidse regio te waarborgen, vormen Rijnland Ziekenhuis en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gezamenlijk één afdeling Nucleaire Geneeskunde. Patiënten kunnen kiezen voor zorg op een van beide locaties. Ook onderwijs en de opleiding tot medisch specialist Nucleaire Geneeskunde worden binnen de nieuwe afdeling gezamenlijk verzorgd. Hiertoe tekenden beide voorzitters van de raden van bestuur gisteren een overeenkomst tijdens een feestelijke bijeenkomst in het LUMC.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst
De samenwerking is in lijn met de huidige tendens tot concentratie van zorg, waarbij kennis wordt uitgewisseld en dure apparatuur kan worden gedeeld. De bundeling van krachten biedt ook voordeel bij de inkoop van farmaceutische producten en apparatuur. Dat is van belang omdat door de snelle technische ontwikkelingen investeringen op dit vakgebied noodzakelijk blijven.

nucleaie geneeskundeKeuzevrijheid
De patiënt is vrij in zijn keuze op welke locatie zijn behandeling plaatsvindt. De Nucleaire Geneeskunde van Rijnland Ziekenhuis is volgens operational excellence ingericht. De organisatie van zorg wordt in beide ziekenhuizen gelijk, waarbij doelmatigheid en efficiënte processen voor ziekenhuis én patiënt leidend zijn. Zo wordt de patiënt in beide ziekenhuizen op dezelfde manier en vanuit eenzelfde kwaliteitskader behandeld. De afdeling komt onder hiërarchische en medische leiding van één hoofd.

Onderwijs en Opleiding
Zowel het onderwijs aan studenten Geneeskunde als de opleiding tot medisch specialist Nucleaire Geneeskunde zullen vanuit de nieuwe afdeling worden verzorgd. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van hoogwaardige apparatuur uit beide huizen. Naast onderwijs door de medisch specialisten leveren ook laboranten en klinische fysici hier een bijdrage aan. Het wetenschappelijk onderzoek naar Molecular Imaging wordt door het LUMC verzorgd en ingebed in de opleiding.

Bron: Rijnland Ziekenhuis en LUMC