Gratis VOG voor vrijwilligers blijft

voetballertjes-200x182Het verstrekken van een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers werkt en wordt daarom vanaf 2014 structureel ingevoerd.

Dat schrijven de staatssecretarissen Teeven (Veiligheid en Justitie) en van Rijn (VWS) vandaag aan de Tweede Kamer. De pilot ‘Gratis VOG voor vrijwilligers’ die in het najaar van 2012 startte is in opdracht van beide ministeries door het Verwey Jonker Instituut geevalueerd. Uit dit onderzoek blijkt dat het gratis beschikbaar stellen van de VOG voor vrijwilligers – liefst in combinatie met heldere gedragsregels en de mogelijkheid om ‘foute vrijwilligers’ te registreren – aantoonbaar bijdraagt aan een veilig klimaat op de sport -en hobbyclub.

In Nederland doen ruim twee miljoen mensen vrijwilligerswerk met kinderen. De staatssecretarissen van VenJ en VWS, vinden het van groot belang dat kinderen in Nederland veilig kunnen sporten en spelen. Op de eerste plaats zijn Vrijwilligersorganisaties zelf verantwoordelijk voor een veilig klimaat op de sport -of hobbyclub, maar de overheid kan dit stimuleren.

Om de clubs te ondersteunen heeft de rijksoverheid diverse instrumenten ontwikkeld waarmee het vrijwilligerswerk aantoonbaar veiliger wordt. Zo kunnen organisaties al enige tijd gebruik maken van gedragsregels uit de toolkit ‘In veilige handen’. Daarnaast is enkele maanden geleden een registratielijst gelanceerd, waarop vrijwilligers die tuchtrechtelijk zijn gesanctioneerd kunnen worden geregistreerd. Dit moet voorkomen dat vrijwilligers met verkeerde bedoelingen shoppen tussen verschillende clubs of verenigingen. Tot slot hebben drie grote vrijwilligerskoepels – NOC*NSF, Scouting Nederland en Steunpunt KinderVakanties – de afgelopen periode de kosten van hun VOG-aanvraag vergoed gekregen.

Naar aanleiding van het onderzoek hebben de staatssecretarissen Teeven en van Rijn besloten de regeling vanaf het najaar van 2014 structureel in te voeren voor vrijwilligers die met minderjarigen werken. Ook vrijwilligers die met mensen met een verstandelijke beperking werken, kunnen vanaf dat moment hun VOG vergoed krijgen. Dit najaar worden de exacte voorwaarden voor het kunnen verkrijgen van een gratis VOG bekend gemaakt. Om het gebruik van de instrumenten van ‘In veilige handen’ en het aanvragen van de gratis VOG door lokale vrijwilligersorganisaties verder te stimuleren, zullen de bewindslieden van VenJ en VWS met gemeenten in gesprek gaan.

Bron: Rijksoverheid

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Relevante artikelen

Landelijk Meldpunt Zorg’ in 2014 van start

Voorpaginanieuws Zorg & Werk - 23 december , 2013 - 09:24

Benoeming Fimke Wiersma tot manager Havenpolikliniek

Zorg & Werk - 05 december , 2017 - 17:23