Farmabedrijven gaan meer klinische gegevens delen

Array

Farmaceutische bedrijven in Europa en de Verenigde Staten gaan met ingang van 2014 beduidend meer informatie over klinisch geneesmiddelenonderzoek beschikbaar stellen dan tot nu toe het geval is.
Dat staat in een verklaring die de Europese farmakoepel Efpia woensdag samen met het Amerikaanse PhRMA heeft uitgebracht. Met deze doorbraak komt de sector tegemoet aan de maatschappelijke wens om meer onderzoeksgegevens te delen met andere wetenschappers en patiënten.

De sector is doordrongen van het belang, in de eerste plaats voor patiënten, van zoveel mogelijk openheid. Bedrijven publiceren daarom ook nu al op openbare websites over het onderzoek dat zij doen en over hun samenwerking met wetenschappers. farmaceutisch-onderzoekVanaf 1 januari 2014 gaan zij een stap verder. Farmabedrijven zullen onderzoeksgegevens op aanvraag verstrekken en moedigen andere onderzoekers, bijvoorbeeld in dienst van universiteiten of overheidsinstanties, aan zich eveneens te committeren aan de vijf inspanningsverplichtingen die de sector zichzelf via deze verklaring oplegt:
–         een verdere intensivering van het delen van gegevens met andere onderzoekers;
–         verdere verbetering van de (openbare) toegang tot informatie over klinische studies;
–         het delen van resultaten van klinisch onderzoek met patiënten die hebben deelgenomen;
–         het opstellen en certificeren van procedures om onderzoeksgegevens te delen;
–         een herbevestiging dat álle uitkomsten, dus zowel de positieve als de negatieve, worden gepubliceerd.

De mogelijkheden die bedrijven en onderzoekers hebben om tot openbaarmaking over te gaan, zijn overigens niet helemaal onbeperkt. Zo moet uiteraard altijd de privacy van patiënten gewaarborgd zijn. Bedrijven zullen nooit gegevens publiceren die tot een individuele patiënt te herleiden zijn. Ook kunnen op nationaal niveau wetten en regels beperkingen opleggen aan de mate waarin onderzoeksdata met de buitenwereld kunnen worden gedeeld. Ten slotte kunnen bij openbaarmaking commerciële belangen een rol spelen. In bepaalde fasen van onderzoek en ontwikkeling willen bedrijven en andere geldschieters, die vaak forse bedragen investeren in de zoektocht naar een nieuw geneesmiddel, de uitkomsten nog niet delen met andere partijen. Dat kan immers consequenties hebben voor het concurrentievoordeel en daarmee voor de kansen om de investeringen terug te verdienen. Als dat in het gedrang komt, wordt het voor investeerders minder aantrekkelijk om geld te steken in biomedisch onderzoek, met alle gevolgen van dien voor de gezondheidszorg.

Om deze afwegingen gedegen te kunnen maken, stelt ieder bedrijf een wetenschappelijke commissie in die alle aanvragen beoordeelt. In deze ‘scientific review boards’ nemen wetenschappers en zorgprofessionals zitting die niet in dienst zijn van het betreffende bedrijf. Bedrijven maken bekend welke procedure ze volgen als er een aanvraag wordt gedaan, waar zo’n aanvraag aan moet voldoen en welke externe deskundigen in de beoordelingscommissie zitten.
De verklaring van Efpia en PhRMA is hier te lezen.
Meer informatie staat op de website van Efpia.
Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen