Hersentumor grotere impact op naasten van patiënt

hersentumor-200x200Partners, familie en vrienden van patiënten met een zeer kwaadaardige hersentumor lopen een hoger risico op een verminderde levenskwaliteit dan naasten van patiënten met een andersoortige maligniteit met een vergelijkbare levensverwachting. Dat staat in Journal of Neuro-Oncology (2013; epub 4 juli).

‘De diagnose, het ziekteverloop en de behandeling van een kwaadaardige tumor hebben een diepe impact op de levens van patiënten en hun naasten’, zo melden Florien Boele (VUmc) en collega’s. Naasten van patiënten met een hersentumor hebben mogelijk een groter risico op stress, omdat deze cognitieve en neurologische veranderingen doormaken. Om dit uit te zoeken, vergeleken Boele et al. de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (‘HRQOL’) van naasten van patiënten met een glioom – uit de 11 Nederlandse neurochirurgische centra – met die van naasten van patiënten met een maligniteit buiten het hoofd. Tegenover het hooggradig glioom zetten zij het niet-kleincellig longcarcinoom en tegenover het laaggradig glioom zetten zij non-Hodgkin-lymfoom of chronische lymfatische leukemie, aandoeningen in een vergelijkbare fase van het ziektetraject met dezelfde prognose. De HRQOL van de naasten bepaalden de auteurs met de ‘SF-36’-vragenlijst; de patiënten ondergingen een aantal neuropsychologische tests en vulden ook een aantal vragenlijsten in.

In totaal deden bijna 400 patiënt-naaste-koppels mee. De meeste naasten waren partner van de patiënt. De onderzoekers zagen geen HRQOL-verschillen tussen naasten van patiënten met een laaggradige hersentumor en naasten van patiënten met laaggradige hematologische maligniteiten. Naasten van patiënten met een hooggradig glioom meldden een slechtere geestelijke gezondheid en een lager sociaal functioneren dan naasten van patiënten met longkanker. Beide partnergroepen rapporteerden een gelijke last wat betreft de sombere prognose en de ziektefase van hun geliefden.

Opvallenderwijs waren cognitief en neurologisch functioneren van patiënten met een hooggradig glioom in een multivariate analyse niet voorspellend voor de geestelijke toestand van hun naasten.
Bron: NTvG/Lucas Mevius

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen