Lichaamsvetpercentage kinderen beter vaststellen

dikke-kinderenBIA, bio-impedantie analyse, is een methode om bij kinderen vanaf ongeveer vier jaar het lichaamsvetpercentage te bepalen. VUmc-onderzoeksgroep van Remy HiraSing en Teatske Altenburg keek naar verschillende BIA-apparaten. De onderzoekers concluderen dat de meeste apparaten niet betrouwbaar waren door meetfouten. Zij adviseren een internationale standaardisering in te stellen. De onderzoekers publiceerden afgelopen week in het gezaghebbende tijdschrift Obesity Reviews.

Voor het bepalen van de gezondheidsrisico’s van overgewicht en obesitas bij kinderen is vooral het lichaamsvetpercentage maatgevend. Veelal wordt hiervoor de BMI (Body Mass Index, gewicht/lengte2) gebruikt. Bij kinderen is de BMI niet altijd een correcte weerspiegeling van het lichaamsvetpercentage. Daarom is het bepalen van dit vetpercentage bij kinderen op een andere manier van groot belang. Onderzoekers willen voorkomen dat kinderen met verhoogd BMI maar geen verhoogd vetpercentage ten onrechte een probleem krijgen aangepraat.

In het VUmc-onderzoek wordt de kwaliteit van de BIA-uitkomsten vergeleken met de gouden standaard voor het meten van lichaamsvetpercentage. De onderzoekers keken naar verschillende soorten BIA-apparaten, waarvan er in de dagelijkse praktijk slechts twee bruikbaar zijn. Daarnaast worden ook verschillende formules toegepast om het lichaamsvetpercentage te schatten. Remy HiraSing:”Het is noodzakelijk om te komen tot internationale standaardisering zodat een beperkt aantal apparaten en formules wordt gebruikt. De BIA is een veelbelovende methode om overgewicht/obesitas bij kinderen te signaleren, maar nog niet geschikt voor algemene toepassing. De huidige signalering door de BMI kan worden voortgezet.”
Bron: VUmc