Laparoscopie met 1 incisie niet beter dan conventionele techniek

afweging-gouden-weegschaalLaparoscopisch opereren door 1 kleine incisie – doorgaans bij de navel – heeft voor gynaecologische operaties geen cosmetische voordelen boven conventionele technieken met meerdere poorten. Ook wat betreft peri-operatieve complicaties of postoperatieve pijn zijn er geen voordelen.

Dat blijkt uit een meta-analyse van 6 RCT’s met in totaal 439 patiëntes waarin Laparoendoscopic Single Site Surgery (LESS) voor gynaecologische indicaties wordt vergeleken met conventionele laparoscopie (American Journal of Obstetrics & Gynaecology 2013; 209: epub 15 juli). 3 studies vergeleken de 2 technieken voor adnex-chirurgie, 3 bij hysterectomie. Overigens blijkt de nieuwe techniek ook geen aantoonbare nadelen te hebben. LESS en conventionele laparoscopie zijn even veilig.

De onderzoekers verbazen zich over de afwezigheid van cosmetische voordelen in de beleving van patiëntes. 3 geïncludeerde studies hanteerden een 10-punts VAS-schaal, 1 gebruikte de Manchester Scar Scale. De 136 patiëntes in deze 4 studies die met conventionele laparoscopie waren geopereerd waren net iets tevredener met het cosmetisch resultaat dan de 135 die LESS ondergingen, een niet-significant verschil (gewogen gemiddeld verschil: 0,19; 95%-BI: -0,30-0,68). De onderzoekers opperen dat de VAS-schaal mogelijk geen betrouwbaar beeld geeft van het cosmetisch resultaat.

De onderzoekers waarschuwen dat 2 van de 6 onderzochte trials een matige kwaliteit hadden, met inadequate verslaglegging over randomisering en blindering. Bovendien ging het in alle 6 studies om studies met kleine patiëntenaantallen (n = 40-110) uitgevoerd in 1 centrum. Duidelijk is echter dat op basis van het beschikbare bewijs voor gynaecologische indicaties nog geen duidelijke voordelen van LESS zijn te verwachten.

Bron: NTvG/Esther van Osselen