Nieuwe data tonen aan dat Abbott’s zeer gevoelige troponinetest artsen kan helpen nauwkeuriger een hartaanval bij vrouwen vast te stellen

Array

hartstilstandAbbott maakte vandaag veelbelovende voorlopige studieresultaten bekend op het jaarlijkse cardiologiecongres van de European Society of Cardiology (ESC). Data wijzen erop dat de zeer gevoelige troponin test artsen kan helpen met het verbeteren van de diagnose en prognose voor patiënten met symptomen van een hartaanval¹. Vooral vrouwen zouden baat hebben bij de test. Zij vertonen vaak andere symptomen bij een hartaanval en krijgen vaak een verkeerde diagnose². De studie is uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Edinburgh en evalueert Abbott’s ARCHITECT stat High Sensitive Troponin-I test, die CE markering kreeg in januari 2013.

De biomarker die bij voorkeur wordt gebruikt voor het vaststellen van een vermoedelijke hartaanval, is cardiaal troponine, een eiwit dat wordt aangetroffen in de hartspier waarmee hartschade kan worden gedetecteerd.³ De ARCHITECT STAT High Sensitive Troponin-I Assay van Abbott kan zeer kleine hoeveelheden van dit eiwit meten, wat met name van belang is voor vrouwen, die vaak lagere troponine waarden hebben dan mannen.

Onderzoekers presenteerden de gegevens van de eerste 1.126 patiënten uit de studie die symptomen hadden van een hartaanval. Deze vroege bevindingen laten zien dat vrouwen een lagere piek van troponine hebben dan mannen. Dit draagt ertoe bij dat diagnoses bij vrouwen worden gemist en daardoor hartaanvallen bij vrouwen worden onderbehandeld.

Dr. Nicholas Mills, één van de hoofdonderzoekers en cardioloog van de University of Edinburgh: “Op de eerste hulp komen zowel mannen als vrouwen met klachten als pijn op de borst. Momenteel wordt bij bijna tweemaal zoveel mannen als vrouwen een hartaanval vastgesteld. Door gebruik van de zeer gevoelige Abbott test en verschillende diagnostische parameters voor mannen en vrouwen, stijgt het aantal vrouwen waarbij een hartaanval wordt vastgesteld naar een vergelijkbaar niveau dat bij mannen wordt gezien. De resultaten van het onderzoek zouden, wanneer dat af is, de manier waarop we hartaanvallen vaststellen bij vrouwen kunnen veranderen, de ongelijkheid in behandelingen en resultaten kunnen verminderen en het mogelijk maken dat iedereen de best mogelijke zorg ontvangt.”

Als de studie in 2016 is afgerond zullen er meer dan 25.000 patiënten verdeeld over 10 centra in Schotland zijn betrokken. Hiermee is het één van de grootste studies die de impact van de zeer gevoelige troponine test op patiëntenzorg onderzoekt. De studie is gefinancierd met een speciale projectsubsidie van de Britse Heart Foundation waarbij Abbott de ARCHITECT stat hsTnl test levert.

“Zowel mannen als vrouwen hebben baat bij tijdige vaststelling van een hartaanval door Abbott’s zeer gevoelige troponine test, maar de mogelijkheid om de diagnose onder vrouwen te vergroten is met name belangrijk,” zeg Jonh Frels, PhD, divisional vice president, Diagnostics Research, Abbott. “Dit is de eerste keer dat we een test zien dat dit soort gedetailleerde informatie kan geven aan dokters en dat mogelijk artsen kan helpen om de kans van overleving bij vrouwen met hartaanvallen te verbeteren.”
De ARCHITECT stat hsTnl assay is beschikbaar in verschillende landen in Europa, Canada, Australië, Nieuw Zeeland en Brazilië. De test kan worden toegepast op Abbott’s volledig geautomatiseerde ARCHITECT analysesystemen.

Vrouwen en cardiovasculaire aandoeningen
Het meest voorkomende symptoom van een hartaanval bij vrouwen is een bepaalde pijn, druk of vervelend gevoel in de borst.5,6 De helft van de 16,5 miljoen dodelijke hartaanvallen die jaarlijks wereldwijd voorkomen, betreft vrouwen. Hartaanvallen en beroertes zijn verantwoordelijk voor twee keer zoveel sterfte onder vrouwen dan alle soorten kanker bij elkaar.7 Een studie toont aan dat bij vrouwen, die een hartaanval kregen en jonger waren dan 55 jaar, de diagnose eerder werd gemist dan bij mannen van dezelfde leeftijd. 2

Voor meer informatie over vrouwen en cardiovasculaire aandoeningen, kijk op: How Women Can Beat the Odds.

Abbott Diagnostics
Abbott is een wereldleider op het gebied van in vitro diagnostiek en biedt een breed scala aan innovatieve instrumentsystemen en tests voor ziekenhuizen, referentielabs, moleculaire labs, bloedbanken, artsenspreekkamers en klinieken. Met meer dan 22.000 klanten in meer dan 100 landen bieden Abbott’s diagnostische producten klanten automatisering, gemak, tests aan het ziekbed, kosteneffectiviteit en flexibiliteit. Abbott heeft geholpen bij het veranderen van de praktijk van medische diagnose van een kunst in een wetenschap door zich in te zetten voor verbetering van de patiëntenzorg en verlaging van de kosten

Bezoek Abbott op www.abbott.com en volg ons via Twitter op @AbbottNews.

[1] Anoop S, Mills, N, Griffiths M, et. al. High-sensitivity cardiac troponin and the underdiagnosis of myocardial infarction in women. Study presented at the ESC Congress 2013, September 4, 2013.

2 Pope JH, Aufderheide TP, Ruthazer R, et al. Missed diagnoses of acute cardiac ischemia in the emergency department. New England Journal of Medicine. 2000; 342:1163-1170.

3 Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS et al. Third universal definition of myocardial infarction. European Heart Journal. 2012; 33:2551-2567.

4 Abbott ARCHITECT STATHigh Sensitive Troponin-I product insert (PI), January 2013.

5Heart attack symptoms in women. American Heart Association. October 2012. Website: http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/HeartAttack/WarningSignsofaHeartAttack/Heart-Attack-Symptoms-in-Women_UCM_436448_Article.jsp.

 

6Heart disease in women: Understand symptoms and risk factors. Mayo Clinic. January 2011. Website: http://www.mayoclinic.com/health/heart-disease/HB00040.

7WHO publishes results of largest-ever global collaboration on heart disease. World Health Organization press release. September 2003. Website: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2003/pr72/en/

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen