De Raad voor de Kinderbescherming aansprakelijk gesteld

0
1076

schamenDe Raad voor de Kinderbescherming is vorige maand door ouders aansprakelijk gesteld voor maar liefst 7 miljoen euro. De reden van deze juridische actie is de onterechte bemoeienis van de Raad met het gezin. Van het relaas van de ouders is een boek verschenen bij uitgeverij CAAG, het gezin zelf wil liefst anoniem blijven.

In 2007 werden drie kinderen uit het gezin middels een spoedmachtiging uithuis geplaatst op basis van onjuiste informatie. Daarop volgde een felle juridische strijd, niet alleen om de beëindiging van de uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling, maar ook om de erkenning dat alles onterecht was. De Raad was daar niet van gediend en heeft geprobeerd om de ouders uit de ouderlijke macht te zetten.

De kinderen waren in totaal negen maanden uithuis en twee jaar ondertoezicht. De uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling zijn uiteindelijk, op verzoek van de ouders, door de kinderrechter beëindigd. Omdat het gezin te boek stond als probleemgezin, hebben de ouders door moeten procederen om van dat stempel af te komen.

De Nationale Ombudsman heeft de zaak onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat de Raad onzorgvuldig heeft gehandeld en vooringenomen is geweest. De Raad heeft inmiddels erkend fout te hebben gehandeld en haar excuses aangeboden. De Raad heeft ook de dossiers van de kinderen nietig verklaard. Al met al hebben de ouders ruim 6 jaar geprocedeerd om tot die erkenning te komen.

De ouders hebben inmiddels ook een boek geschreven (De Samenzwering; ISBN: 9789081976800). In dit boek, dat tevens het eerste deel van het verhaal is, wordt uitvoerig beschreven hoe de uithuisplaatsing tot stand kwam en de strijd om er vanaf te komen. Het boek betreft een reconstructie van het verhaal gebaseerd op hun ervaring, dossiergegevens en verschillende andere bronnen.