Minder vaatziekten bij statine-slikkende patiënten met hoog HDL

0
299

stijging omhoogEen hogere concentratie HDL-cholesterol en hogere concentraties apolipoproteïne A1 (apoA1) zijn geassocieerd met een lager cardiovasculair risico, blijkt uit een grote meta-analyse. Dit ondersteunt het gebruik van therapieën die streven naar verrijking van het lipidenspectrum met HDL-cholesterol en vooral apoA1 (Circulation. 2013; epub 21 augustus).

Dat lage HDL-serumspiegels een risicofactor zijn voor hart- en vaatziekten is aangetoond, maar of een hogere concentratie HDL-cholesterol en apoA1 – een eiwit dat een belangrijk bestanddeel is van HDL-partikels – een autonome beschermende werking heeft is minder duidelijk. De onderzoeksgroep van John Kastelein van het AMC verzamelde daarom uit 8 studies de individuele resultaten van 38.153 personen die voor behandeling met een statine waren gerandomiseerd, en correleerden de serumconcentraties van HDL-cholesterol en apoA1 na een jaar behandeling met de kans op een hartinfarct of andere acute vaatziekte.

Uit de meta-analyse bleek duidelijk dat het cardiovasculaire risico invers gecorreleerd was met zowel de hoeveelheid HDL-cholesterol als apoA1 in het bloed. Statinegebruikers met een HDL in het hoogste kwintiel van de verdeling hadden een risicoratio van 0,65 ten opzichte van het kwintiel met de laagste concentraties. Dat lagere risico hing echter vooral af van het basale niveau van HDL: voor het risicoprofiel maakte het geen significant verschil of het HDL onder statinegebruik toenam of niet.

Wanneer gedurende de behandeling het apoA1 toenam, leidde dat echter wél tot een significante risicodaling. Bovendien gold ook voor apoA1 dat een hogere concentratie op zichzelf ook al beschermde tegen een vasculaire gebeurtenis. Voor de gevonden verbanden maakte het niet uit of mensen hoge of lage concentraties LDL-cholesterol hadden. Volgens de auteurs suggereert hun analyse dat het verhogen van het HDL-cholesterol en vooral het apoA1 een legitiem therapeutisch doel zou kunnen zijn.

Bro: NTvG/Lucas Maillette de Buy Wenniger