15% daling van inkomsten collectie KWF

0
310

Hoewel het nog te vroeg is om de exacte collecteopbrengst te kunnen noemen, ziet het ernaar uit dat de opbrengst ten opzichte van 2012 met ongeveer 15% is gedaald. Dit is een forsere daling dan de trend bij de overige collectefondsen laat zien. Daar zien we een daling van ca. 8% per collecte ten opzichte van 2012. Deze algemene terugloop in de collecte-opbrengst van de goede doelen is te verklaren uit lagere giften vanwege de economische crisis en een teruglopend aantal collectanten.

De daling van dit jaar is wel veel scherper, ongeveer 15 procent. Het KWF erkent dat dit komt door de negatieve publiciteit, vlak voordat de collectanten van deur tot deur gingen.
 statistiek dalende trendHet cijfer van 2013 is nog niet exact bekend. KWF zegt dat: “Hoewel de exacte collecteopbrengst nog niet bekend is, die ten opzichte van 2012 met ongeveer 15% lijkt te zijn gedaald. KWF zegt dat dit vooral komt door de berichten in de media over de bestedingen van Stichting Inspire2Live.”
In 2012 heeft KWF Kankerbestrijding 7,4 miljoen euro opgehaald met de collecte. Dat is 3,7% minder dan in 2011. Ook bij andere collecterende instellingen zien we een negatieve trend van ca. 4% minder inkomsten uit de collecte. Deze daling in inkomsten is te verklaren door het feit dat er steeds minder mensen collecteren en mensen minder kleingeld in huis hebben. De crisis zorgt ook voor lagere giften.
Michel Rudolphie, algemeen directeur van KWF Kankerbestrijding: ‘Het is jammer dat de opbrengst van de collecte lijkt tegen te vallen. Dit betekent dat we minder kunnen investeren in kankerbestrijding. Ik ben erg trots op al die mensen die gecollecteerd hebben. Zij zijn er namens KWF op uit gegaan op een moment dat er veel onrust heerste. Zij kunnen met recht de ambassadeurs van KWF genoemd worden.”
De collecte draagt voor een belangrijk deel bij aan de financiering van het onderzoek naar kanker, en daarnaast aan patiëntenondersteuning en preventie. Het overlevingspercentage van kankerpatiënten (tot 5 jaar na diagnose) is mede daardoor gestegen van 25% in 1949 naar 61% nu. Dit was nooit gelukt zonder de gulle bijdrage van het Nederlandse volk en de inzet van onze honderdduizend vrijwilligers.
Bron: KWF