Keurmerk ‘Seniorvriendelijk Ziekenhuis’ voor TweeSteden ziekenhuis

Het TweeSteden ziekenhuis ontvangt vandaag, dinsdag 1 oktober, het keurmerk voor Seniorvriendelijk Ziekenhuis uit handen van de gezamenlijke ouderenbonden, met als trekker Unie KBO. Het ziekenhuis levert daarmee het bewijs dat haar zorg is afgestemd op de wensen en behoeften van kwetsbare ouderen. Het TweeSteden ziekenhuis is hiermee één van de eerste ziekenhuizen in Nederland met het keurmerk.

Ralf Vingerhoets, geriater en voorzitter van het speerpunt zorg voor de ouder wordende mens spreekt namens zijn collega’s zijn trots uit: “Wij zijn erg blij en heel trots met het predikaat Seniorvriendelijk Ziekenhuis! Het is dé erkenning voor ons seniorvriendelijke beleid binnen het ziekenhuis, wat mede te danken is aan de inzet van alle betrokken medewerkers.

0b6ec582e6-SFH_perspectief_vaagScouts
In het najaar van 2012 en het voorjaar van 2013 hebben de gezamenlijke ouderenbonden een vragenlijst voor ziekenhuizen over de organisatie van de zorg uitgezet en hebben seniorscouts ziekenhuizen bezocht op waarneembare kenmerken. Het blijkt dat het TweeSteden ziekenhuis absoluut oog heeft voor kwetsbare ouderen; er is een speciaal voor ouderen ingerichte verpleegafdeling, het ziekenhuis werkt met separate poliklinieken voor val-incidenten en geheugen-problemen en is goed bereikbaar, zowel wat betreft aanrijdmogelijkheden als toegankelijkheid.

Kwaliteitsaspecten

Een van de vijftien kwaliteitsaspecten is de screening op geriatrische problemen. “Bij opname van bijvoorbeeld een oudere vrouw met een botbreuk is het voor de hulpverlener niet meteen duidelijk of sprake is van een kwetsbare oudere”, vertelt Vingerhoets. Daarom screent het ziekenhuis elke (oudere) patiënt aan de hand van een vragenlijst. “Als je dan de kwetsbare oudere herkent en direct aangepaste zorg biedt, voorkom je een deel van de complicaties.”

Daarnaast heeft het ziekenhuis een speciaal geriatrieteam dat ziekenhuisbreed kwetsbare ouderen en hun behandelend team ondersteunt. Ook heeft elk specialisme binnen de ziekenhuismuren een zogenoemde aandachtsvelder; dit is dé contactpersoon voor kwetsbare ouderen op de betreffende afdeling. Hij of zij coördineert en stimuleert de aangepaste werkwijze voor kwetsbare ouderen op zijn/ haar afdeling.

Natuurlijk zijn er ook punten van aandacht. Vingerhoets: “De zorg voor de ouder wordende mens is complex en altijd in beweging. Mensen worden steeds ouder en krijgen daarmee vaker te maken met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Juist daarom heeft het TweeSteden ziekenhuis de zorg voor de ouder wordende mens tot speerpunt benoemd.” In het kader van de toekomstige samenwerking met het St. Elisabeth Ziekenhuis wordt de expertise de komende periode uitgewisseld.

De seniorenbonden Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM hebben alle 135 ziekenhuizen in Nederland gescreend op seniorvriendelijkheid. Op de site www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl kunt u de resultaten volgen.

Recente artikelen