Herziene NHG-richtlijn diabetes biedt maatwerk voor huisarts en patiënt

0
444

Vandaag verschijnt de derde herziening van de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2. Nieuw in de standaard is dat de HbA1c-streefwaarde individueel wordt vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd, diabetesduur, intensiteit van de diabetesbehandeling en het hebben van meerdere aandoeningen tegelijkertijd. De eigen wensen en verantwoordelijkheid van de patiënt krijgen in de behandeling een grotere rol.

Zorg op maat
De opvattingen en wensen van de individuele patiënt en zijn eigen verantwoordelijkheid zijn van belang voor het vaststellen en bereiken van de gewenste streefwaarden en streefdoelen. Dat geldt voor zowel HbA1c, gewicht, leefgewoonten, bloeddruk als lipiden. diabetes_0Zo kan een relatief jonge patiënt bij wie recent diabetes is gediagnosticeerd een andere HbA1c-streefwaarde hebben dan iemand van 70 jaar of ouder die al heel lang diabetes heeft.

Jaarlijks evalueren
De nieuwe NHG-Standaard nodigt de huisarts uit actief betrokken te blijven bij de diabeteszorg, die steeds vaker door de praktijkondersteuner wordt verleend. Ten minste eenmaal per jaar ziet de huisarts de diabetespatiënt zelf. Er vindt in samenspraak met de patiënt dan een (her)evaluatie plaats van de individuele streefwaarden en streefdoelen.

Nieuwe geneesmiddelen niet aanbevolen

Het stappenplan voor het voorschrijven van medicijnen bij diabetes is in grote lijnen niet gewijzigd. Na metformine als eerste stap wordt een sulfonylureumderivaat toegevoegd. Als daarmee het bloedsuikergehalte nog steeds onvoldoende goed is gereguleerd, schrijft de huisarts insuline voor. Indien met deze middelen (=metformine, sulfonylureumderivaten en insuline) geen bevredigende glykemische regulatie wordt bereikt of in geval van contra-indicaties of bijwerkingen, kan een ander medicament worden voorgeschreven.”, zoals de nieuwe de DDP-4-remmers en de GLP-1-receptor agonisten.


Video

In 1989 publiceerde het Nederlands Huisartsen Genootschap de allereerste standaard, Diabetes mellitus type 2. Inmiddels heeft het NHG meer dan 100 standaarden uitgegeven. Naar aanleiding van de herziening van deze standaard is een video gemaakt waarin een aantal vragen aan de orde komen: Wat doet het NHG?, Hoe komt een NHG-Standaard tot stand? Zijn de standaarden te conservatief?

Bron: NHG