Grote meldactie over wonen loopt bijna af

oproep-belNog tot en met 15 oktober loopt de meldactie Goed wonen, wat is daarvoor nodig? van de CG-Raad, Platform VG, NPCF en Landelijk Platform GGz. Mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening worden van harte uitgenodigd om mee te doen aan deze meldactie.

De meldactie moet inzicht verschaffen in wat mensen met uiteenlopende zorgvragen nodig hebben om prettig en goed te kunnen wonen.

De informatie van ervaringsdeskundigen is essentieel voor onder andere beleidsmakers, architecten, stedenbouwkundigen en andere professionals. Er is grote behoefte aan meer informatie en kennis op dit vlak.

Melden kan online via de vragenlijst of telefonisch via de Zorglijn van patientenfederatie NPCF 030 2916 777 (op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur).