Alcohol verergert bipolaire stoornis niet

alcohol-200x197Jan van Zaane: Bipolar disorder and alcohol. Double trouble or just co-occurrence?
Amerikaans onderzoek stelt keer op keer: alcohol verergert het verloop van bipolaire stoornissen. Jan van Zaane spreekt deze bevinding in zijn promotieonderzoek tegen. Zelfs overmatig alcoholgebruik heeft geen negatief effect op het verloop van bipolaire stoornissen, mits patiënten hun medicatie trouw blijven innemen.

Naar schatting vijftig procent van de patiënten met een bipolaire stoornis kampt ook met een alcohol- en/of drugsverslaving. Het onderzoek van Van Zaane richtte zich daarom op twee hoofdvragen: de betrouwbaarheid van een veelgebruikt screeningsinstrument (de Mood Disorder Questionnaire, MDQ) om vast te stellen welke patiënten met een verslaving een bipolaire stoornis hebben en het effect van gematigd en overmatig gebruik van alcohol op deze ziekte.

De uitkomsten zijn voor beide vragen opmerkelijk. Zo concludeert Van Zaane dat de MDQ, een betrouwbaar instrument in poliklinieken voor stemmingsstoornissen, in de verslavingszorg juist geen goed beeld geeft van wie er wel of niet een bipolaire stoornis heeft. Patiënten die positief scoren, blijken vaak een andere diagnose dan een bipolaire stoornis te hebben.

Ook vond Van Zaane, in onderzoek onder drie groepen patiënten met een bipolaire stoornis (niet-drinkers, gematigde en excessieve drinkers) geen negatief effect van alcohol op het verloop van de ziekte. Dat is in vergelijking met andere onderzoeken een opmerkelijke uitkomst, die door verschillende factoren verklaard kan worden. De belangrijkste verklaring vormt volgens Van Zaane evenwel het trouw blijven innemen door patiënten van hun medicatie.
16 oktober 2013

Tijd:12:45

Locatie:Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen

Adres:Broerstraat 5 te Groningen

Promotor: prof.dr. W.A. Nolen en prof.dr. W. van den Brink

Curriculum Vitae
Jan van Zaane (Holwierde, 1950) studeerde geneeskunde aan de universiteit van  Amsterdam Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de Dienst Onderzoek GGZ InGeest en het VUmc in Hoofddorp/Amsterdam. Zijn onderzoek werd gefinancierd door de Stichting tot steun VCVGZ, Arnhem, Eli Lily International en Bristol-Myers Squibb BV. Van Zaane werkt als psychiater voor de Academische Werkplaats Bipolaire Stoornissen (GGZ inGeest / VUmc) in Hoofddorp. De titel van zijn proefschrift luidt: “Bipolar disorder and alcohol. Double trouble or just co-occurrence?”.
Bron: UMCG