NPCF in beroep tegen besluit ACM om ziekenhuisfusie goed te keuren

Array

fusiePatiëntenfederatie NPCF gaat in beroep tegen het besluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om de fusie tussen het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal en het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom goed te keuren. Volgens de NPCF zijn er voor patiënten meer nadelen dan voordelen aan deze fusie.

De ACM gaat nagenoeg voorbij aan de mogelijke gevolgen van de fusies zoals prijsstijgingen, beperkte keuzevrijheid voor patiënten, en machtsvorming. ‘Dat ziekenhuizen door samen te werken, efficiënter worden en tot betere zorg komen is een must,’ zegt NPCF directeur Wilna Wind. ‘Maar een fusie is niet altijd nodig, en vaak niet in het belang van de patiënt.’

Meer dan andere naam
Behalve in Brabant, fuseren ook ziekenhuizen in Den Haag, Leiden, Friesland, Twente. Wilna Wind: ‘Als ziekenhuizen fuseren betekent het dat één ziekenhuisbestuur het voor het zeggen krijgt op alle locaties. Eén bestuur dat bepaalt welke zorg geboden wordt en welke niet, welk beleid ze hebben ten aanzien van kwaliteit. Er is geen prikkel meer om het beter of goedkoper te doen dan de concurrent, want die is er niet meer. Zorgverzekeraars kunnen het moeilijk krijgen om te onderhandelen over prijs en kwaliteit met zo’n machtig en groot ziekenhuis. En niet in de laatste plaats maken wij ons zorgen omdat de keuzevrijheid van mensen beperkt wordt.’

Samenwerken
Schaalvergroting in de ziekenhuiszorg houdt aan. Maar niet alle ziekenhuisfusies zijn in het belang van patiënten en verzekerden. Het is de taak van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om via de toepassing van de Mededingingswet veilig te stellen dat een fusie niet alleen de belangen van ziekenhuizen en zorgverzekeraars dient, maar ook die van patiënten en verzekerden.

De ACM heeft de fusie goedgekeurd omdat deze de concurrentie niet zou beperken. Deze conclusie is niet goed onderbouwd en dus speculatief. De NPCF is er voorstander van dat ziekenhuizen samenwerken en taken verdelen ten aanzien van complexe en dure zorg. ‘Dat is goed voor de kwaliteit en dus voor de patiënt,’ zegt Wilna Wind. ‘Maar een fusie waarbij ziekenhuizen in elkaar geschoven worden, is daarvoor vaak helemaal niet nodig. Volgens minister Schippers moest er pas op de plaats gemaakt worden met de fusies. Maar daar merk ik weinig van. Wij willen voorkomen dat de ongewenste gevolgen straks voor de patiënt zijn. Daarom gaan wij in beroep.’

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen