Oogzorgnetwerkdag 2013: certificering Zorgproces Maculadegeneratie-patiënten

0
453

Tijdens de 9e Oogzorgnetwerkdag op 3 oktober jl. heeft Het Oogzorgnetwerk de eerste oogheelkundige kwaliteitscertificaten uitgereikt aan het Antonius Ziekenhuis Sneek, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Dirksland en het Flevoziekenhuis Almere. Hiermee tonen deze ziekenhuizen de zeer hoge kwaliteit van zorg voor patiënten met maculadegeneratie op de afdeling oogheelkunde. De zorg wordt volgens de laatste inzichten gegeven, is veilig en patiëntvriendelijk georganiseerd. Zo kunnen patiënten bijvoorbeeld snel terecht en worden afspraken waar mogelijk gecombineerd.

Het Oogzorgnetwerk streeft, samen met deelnemende oogartsen, naar het zichtbaar maken van kwaliteit. Dit zowel voor interne doeleinden (het sturen op kwaliteit en efficiency) als voor het afleggen van externe verantwoording aan patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars. maculadegeneratieEen expertgroep bestaande uit oogartsen  van Het Oogzorgnetwerk heeft op basis van de laatste inzichten een normenkader opgesteld, waaraan excellente oogheelkundige zorg aan patiënten met maculadegeneratie moeten voldoen. Dit kader wordt bijgesteld indien ontwikkelingen hierom vragen. Zo dient een patiënt die komt voor maculadegeneratie binnen twee weken geholpen te worden en goede en volledige informatie te krijgen. Hoge eisen worden ook gesteld aan hygiëne en veiligheid, waardoor de kans op complicaties sterk verminderd.

Tijdens de audit is vastgesteld dat maculadegeneratie-patiënten kunnen rekenen op uitstekende zorg en dienstverlening op alle locaties van het Antonius Ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en het Flevoziekenhuis. Hun uitstekende werkwijze is nu bezegeld met een certificaat.

Vanaf dit moment zijn Oogzorgnetwerkpartners die aantoonbare kwaliteit leveren te herkennen aan het getoonde beeldmerk.

Westfriesgasthuis ontvangt Oogzorgnetwerk Partnerprijs
Net als ieder jaar is tijdens de Oogzorgnetwerkdag de Oogzorgnetwerk Partnerprijs toegekend aan één van de partners in het netwerk. Het Westfriesgasthuis in Hoorn ontving het kunstwerk ´Samenspel´van beeldend kunstenaar Wim Heesakkers vanwege de constructieve bijdrage aan het netwerk uit handen van Kees Sol, lid Raad van Bestuur van Het Oogziekenhuis Rotterdam.
Het Westfriesgasthuis heeft een gezichtenboek ontworpen waarin alle samenwerkende optiekwinkels, opticiens en optometristen staan. Dit om de herkenbaarheid voor zowel de inwoners als ook de huisartsen van West-Friesland te vergroten.

In voorgaande jaren hebben onder andere Het Sint Franciscus Gasthuis, Reinier de Graaf Groep, zorgverzekeraar CZ, Flevoziekenhuis en het Optometristen Collectief Rijnmond de Oogzorgnetwerk Partnerprijs gewonnen.

De Oogzorgnetwerk Partnerprijs is een onderscheiding voor bijzondere inzet van een partner, die bijdraagt aan excellente oogzorg in Nederland.

De Oogzorgnetwerkdag
De Oogzorgnetwerkdag is een jaarlijkse bijeenkomst voor alle personen, samenwerkingspartners en organisaties die verbonden zijn aan Het Oogzorgnetwerk. Het doel van de dag is kennis te delen over ontwikkelingen binnen het netwerk en de oogheelkunde en daarmee goede ideeën verder te verspreiden, zodat oogheelkundige patiënten in heel Nederland hiervan profiteren.

De Oogzorgnetwerkdag werd dit jaar voor de 9e keer georganiseerd en stond in het teken van samenspel op alle niveaus. Op de informatiemarkt bij Filmhuis Lantaren Venster in Rotterdam, kwamen de deelnemers tot fysieke uitwisseling van kennis en kunde met leveranciers uit de oogheelkundige branche. Verschillende partner-ziekenhuizen hebben projecten gepresenteerd waarmee zij de zorg voor hun oogpatiënten het afgelopen jaar hebben verbeterd.

Het Oogzorgnetwerk
Het Oogzorgnetwerk bestaat uit partners in de keten van oogzorgactiviteiten en is bedoeld om de patiënt nog beter van dienst te kunnen zijn. Dit wordt gerealiseerd door transmurale en multidisciplinaire samenwerking, afstemming van protocollen en optimalisering van voorlichting. Het Oogzorgnetwerk focust op het verbeteren van de kwaliteit van de oogheelkundige zorgverlening. De patiënt staat centraal. Het Oogzorgnetwerk heeft geen winstoogmerk.

Partners van het netwerk zijn:
•    Het Oogziekenhuis Rotterdam (www.oogziekenhuis.nl)
•    Sint Fransicus Gasthuis (www.sfg.nl)
•    Reinier de Graaf Groep (www.rdgg.nl)
•    IJsselland Ziekenhuis (www.ijssellandziekenhuis.nl)
•    Slingeland Ziekenhuis (www.slingeland.nl)
•    Zuwe Hofpoort Ziekenhuis (www.zuwe.nl)
•    Antonius Ziekenhuis (www.antonius-frl.nl)
•    Westfriesgasthuis (www.westfriesgasthuis.nl)
•    Ziekenhuisgroep Twente. Locatie Almelo (www.zgt.nl)
•    Flevoziekenhuis (www.flevoziekenhuis.nl)
•    Havenziekenhuis (www.havenziekenhuis.nl)
•    Medisch Centrum Leeuwarden (www.mcl.nl)
•    Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis (www.zhsdirksland.nl)
•    Het Beatrixziekenhuis (www.rivas.nl/beatrixhziekenhuis)
•    Vlietland Ziekenhuis (www.vlietlandziekenhuis.nl)

Tevens is Het Oogzorgnetwerk initiatiefnemer van de OOGbus (www.oogbus.nl).
Het Oogzorgnetwerk is een initiatief van Het Oogziekenhuis Rotterdam.