Instroom studie geneeskunde omlaag

0
197

Om het evenwicht tussen aanbod en vraag naar zorg te behouden, adviseert het Capaciteitsorgaan de instroom in een groot aantal initiële en vervolg- opleidingen naar omlaag bij te stellen. Dit staat toegelicht in het Capaciteitsplan 2013 dat op 21 oktober 2013 aan de minister van VWS is aangeboden. Het plan kent een zevental deelrapporten die ingaan op de (verwachte) ontwikkelingen in zowel de vraag naar als aanbod van diverse beroepen binnen de zorg. Het is nog niet duidelijk of de reductie van het aantal opleidingsplaatsen een structureel probleem van een gecreëerde overcapaciteit aan specialisten betreft reanimatieof gaat het om een tijdelijk probleem, veroorzaakt door onzekerheid bij de raden van bestuur en maatschappen in ziekenhuizen? Het Capaciteitsorgaan denkt dat met name de overgang van DBC naar DOT (DBC Op weg naar Transparantie) in combinatie met de economische crisis heeft geleid tot een afwachtende houding bij de openstelling van vacatures.