Ruim helft van de huisartsen laat praktijk accrediteren voor NHG-keurmerk

0
785

Meer dan de helft (ruim 4.500) van alle (bijna 9.000) Nederlandse huisartsen was in oktober deelnemer van NHG-Praktijkaccreditering. Deze huisartsen werken in praktijken die de kwaliteit van hun organisatie en de geleverde zorg op een onafhankelijke wijze laten toetsen op basis van landelijk vastgestelde normen. Bijna 3.500 huisartsen hebben met hun praktijk het NHG-keurmerk intussen gehaald; dat is 40 procent van alle Nederlandse huisartsen.

NHG Praktijk Accreditering (NPA) is als onafhankelijke organisatie opgericht door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) om de zorg in de eerste lijn te helpen verbeteren en de kwaliteit te borgen. nhg-accreditatieDe normen op basis waarvan praktijken worden beoordeeld zijn vastgesteld door een onafhankelijk College van Deskundigen, waarin vertegenwoordigd zijn de huisartsenorganisaties NHG en LHV, de consumenten- en patiëntenorganisatie NPCF en Zorgverzekeraars Nederland. De Inspectie voor de Gezondheidszorg treedt in het college op als waarnemer.

De belangrijkste criteria die gehanteerd worden om de praktijkvoering van huisartsen te beoordelen, hebben betrekking op praktijkinrichting, op standaarden en op wetgeving. Dat wil zeggen: het gebruik van protocollen voor triage, bereikbaarheid, de delegatie van voorbehouden handelingen, herhaalrecepten, hygiëne, reiniging en sterilisatie, beheer van medische middelen en de afvoer van medisch afval. Deze criteria hebben daarnaast ook betrekking op personeelsbeleid, risicoanalyse, patiëntenenquêtes en op het jaarverslag en het beleidsplan van de praktijk.
Daarnaast worden praktijken bijvoorbeeld beoordeeld op de manier waarop ze omgaan met patiënten met diabetes, COPD en hart- en vaatziekten.

Praktijken die deelnemen aan NHG-Praktijkaccreditering ondergaan jaarlijks een audit. In 2013 worden door de 60 auditoren van NPA ruim 1.500 audits uitgevoerd bij huisartsenpraktijken en bij enkele tientallen praktijken van verloskundigen. Dat betekent een sterke groei vergeleken met voorgaande jaren; in 2011 werden 747 audits uitgevoerd, in 2012 waren dat er 949.
Dat ruim 50 procent van alle huisartsen werkt in praktijken die zich laten accrediteren, betekent ook een forse groei. Eind 2012 was dit nog maar 45 procent.

Alle praktijken die deelnemen aan NHG-Praktijkaccreditering leveren gezamenlijk huisartsenzorg aan ruim 7,7 miljoen Nederlanders; de praktijken die het NHG-keurmerk hebben behaald, leveren zorg aan ruim 5,8 miljoen mensen.