‘Overgewicht bij 6-jarigen meteen bestrijden’

kinderen-met-overgewichtHet is misschien niet zo verstandig om nog even af te wachten bij dikke kinderen. Integendeel, bij een proef met een geïntegreerde, buurtgerichte aanpak in Amsterdam bleken juist de kinderen van rond de 6 jaar het meest profijt te hebben: hun BMI (uitgedrukt in standaardafwijking naar leeftijd, geslacht en afkomst) ging sterker omlaag dan die van oudere kinderen.

Deze waarschuwing geeft een onderzoeksgroep onder leiding van Felix Kreier en Marina Keessen van het OLVG in Amsterdam (Obes Facts. 2013;6:424-32). Zij onderzochten 559 kinderen met een gemiddelde z-score van 2,76 die gedurende een jaar een intensief, geïndividualiseerd motivatieprogramma (‘Solution-focused brief therapy’) hadden gevolgd, en nog eens 372 kinderen die een tweejarig programma kregen. De kinderen waren gemiddeld 10 jaar oud; hun BMI lag rond de 27,5 kg/m2.

Van de 291 kinderen die 1 jaar behandeling volhielden (uitval na 3 keer niet opdagen: 48%; 22 kinderen stopten voortijdig wegens goede resultaten) ging de gemiddelde z-score met 0,16 omlaag (95%-BI: 0,11-0,20). 103 kinderen volbrachten het tweejarige programma (uitval: 72%; voortijdig ‘ontslagen’: 50) en hun BMI ging gemiddeld met 0,15 standaardafwijkingen omlaag (95%-BI: 0,07-0,22). Kinderen jonger dan 6 jaar wisten hun z-score met respectievelijk 0,45 en 0,31 te verlagen.

De resultaten van het programma zijn volgens de auteurs iets beter dan die van andere afvalprogramma’s, maar omdat een controlegroep ontbrak, is het lastig externe factoren in de beschouwing te betrekken. Ook ontbreken gegevens van de uitgevallen kinderen. De onderzoekers hopen dat de resultaten verder kunnen worden verbeterd als er meer aandacht komt voor kinderen met een hoog uitstaprisico.

Bron: NTvG/Hans van Maanen