Falende toezichthouders eerder ontslaan of aansprakelijk stellen

0
200

Het kabinet wil het makkelijker maken falende toezichthouders bij scholen, ziekenhuizen en woningcorporaties te ontslaan of aansprakelijk te stellen. Minister Opstelten wil volgende maand een wetsvoorstel indienen die dat mogelijk maakt. Daarnaast is er behoefte aan duidelijke regels over de precieze taken van de toezichthouders. Bij toezichthouders is van een gebrek aan professionaliteit en deskundigheid en stellen zij zich onvoldoende op als tegenwicht voor het bestuur, aldus Opstelten.