IGZ:Het Resultaat telt particuliere klinieken, 2012

0
218

Extra aandacht nodig voor kwetsbare groepen
De IGZ heeft dit jaar voor de 5e keer  haar jaarlijkse onderzoek naar de kwaliteit van particuliere klinieken in Nederland uitgevoerd. Het gaat hier dus om alle particuliere klinieken, waaronder bijvoorbeeld cosmetische en oogheelkundige klinieken. De Inspectie ziet dat klinieken, als het gaat om de voorwaarden voor de kwaliteit van de zorg, de laatste jaren een stap vooruit hebben gedaan. Wel is de Inspectie van mening dat er extra aandacht moet komen voor kwetsbare groepen, waaronder ouderen boven de 70 jaar en kinderen onder de 18 jaar. Bij deze groepen gaat het overigens niet om cosmetische ingrepen.

toekomst zorgKwetsbare groepen
Er is een stijging waar te nemen in het aantal klinieken dat patiënten onder de 18 behandelde. Naar verwachting is er per 1 januari 2014 een norm wat betreft ?toegestane behandelingen bij deze leeftijdsgroep, zowel soort behandeling als het aantal ingrepen dat een particuliere kliniek minimaal op jaarbasis moet doen om verantwoord zorg te kunnen leveren. Opvallend in de uitkomsten is ook het aantal behandelde ouderen boven de 70. Bij operaties is bij deze groep een verhoogd risico op delier. De inspectie vindt een actief beleid van de klinieken op dit gebied noodzakelijk en zal er op toezien dat de betrokken klinieken, wetenschappelijke verenigingen en koepels afspraken maken over het herkennen van en adequaat reageren op patiënten met een delier.

Ketens
Ten opzichte van 2011 is het aantal behandelde patiënten ongeveer hetzelfde gebleven. Er is een trend dat particuliere klinieken zich gaan organiseren in ketens. Hierbij valt op dat de ketens er niet altijd in slagen om op alle vestigingen de voorwaarden voor kwalitatief goede zorg adequaat te organiseren. De inspectie blijft die ontwikkeling volgen.

Bron: IGZ