CT-scanner beter inzetbaar bij zeer kwetsbare patienten?

0
386

Ongekend lage stralingsdoses nodig voor onderzoek
Wereldprimeur met geavanceerd CT-systeem op medische faculteit in Mannheim. Voor patie?nten met nierfalen is substantieel minder contrastvloeistof nodig. Vroegtijdig opsporen en functionele diagnose kan met een tot 50% lagere stralingsdosis, dat maakt keuze tussen behandelingen eenvoudiger. En de nieuwste scanner geeft geminimaliseerde artefacten bij cardiologisch en thoraxonderzoek

Patiënten met nierfalen zullen zeker profijt hebben van de aanzienlijke verlaging van de hoeveelheid contrastvloeistof. Vroegtijdige opsporing en functionele 4D-beeldvorming kan worden uitgevoerd met een stralingsdosis die tot de helft lager is dan bij eerdere geavanceerde CT-scanners. Hierdoor kan de procedure nu routinematig plaatsvinden en kunnen artsen sneller en weloverwogen beslissen welke behandeling het beste is voor de patiënt.

Rest van artikel is vervallen