AMC: Onderzoekers te stellig over hun resultaten

0
270

Auteurs van door de industrie gesponsorde artikelen zijn stelliger in de presentatie van hun resultaten, dan auteurs van vergelijkbare, niet-gesponsorde artikelen. Dat blijkt uit onderzoek van Dr. Gerben ter Riet, op woensdag 20 november gepubliceerd in PLOS ONE.

Samen met Amerikaanse onderzoekers nam Ter Riet, epidemioloog van de afdeling huisartsgeneeskunde van het AMC, 300 biomedische artikelen uit goed aangeschreven bladen uit 2007 onder de loep. Het rapporteren van beperkingen die voortvloeien uit de opzet of uitvoering van eigen onderzoek bleek geen gemeengoed. Wetenschappers geven slechts mondjesmaat de beperkingen van hun eigen onderzoek toe. onderzoek researchDat kan bijvoorbeeld gaan om tekortkomingen in de samenstelling van patie?ntengroepen, meettechnieken of om ontbrekende gegevens door patie?nten die deelname stoppen. In ruim een kwart van de gevallen worden zelfs helemaal geen beperkingen genoemd. Daarbij zijn auteurs van door de industrie gesponsord onderzoek stelliger over hun resultaten dan auteurs van niet gesponsord onderzoek, zonder dat de kwaliteit van het onderzoek, studieopzet of de gevonden verschillen daartoe aanleiding gaven. Daarnaast viel op dat publicaties in algemene medische tijdschriften meer nuanceringen vermelden dan artikelen in gespecialiseerde vakbladen.

Voor hun onderzoek gebruikten de auteurs een bijzondere methode. Naast het literatuuronderzoek, pasten ze ook een lingui?stische analyse toe op de artikelen. Op woordniveau werden de publicaties geautomatiseerd nageplozen op formuleringen die aangeven dat auteurs ruimte voor twijfel openlaten, zogenaamde ‘hedges’. Op basis daarvan kregen publicaties een ’nuance-score’ toegekend. Lagere nuance-scores hingen samen met industriesponsoring terwijl studieopzet of omvang van gevonden verschillen daartoe geen aanleiding gaven.

‘Het expliciet benoemen van beperkingen of zwakke punten in eigen onderzoek is essentieel, zowel voor de patie?ntveiligheid als voor de vooruitgang in de wetenschap’, zegt Ter Riet. Op grond van biomedische artikelen worden richtlijnen opgesteld en klinische beslissingen genomen. Als studies de tekortkomingen in het onderzoek niet eerlijk aangeven, kan dat de patie?ntenzorg in gevaar brengen. Daarnaast bemoeilijkt ‘onvolledige’ verslaglegging de voortgang van de wetenschap, omdat collega- onderzoekers eerder gemaakte fouten kunnen herhalen.

‘Verslaglegging van wetenschappelijk onderzoek moet goudeerlijk zijn’, zegt Ter Riet. ‘Onze bevindingen leiden tot een ethisch appe?l om als auteur alle belangrijke beperkingen gewoon aan te geven.’ Ter Riet vindt dat tijdschriftredacties strenger mogen zijn op het punt van het vermelden van beperkingen. Slechts een enkel tijdschrift, zoals Annals of Internal Medicine, verplicht auteurs aandacht te besteden aan beperkingen in de samenvatting, vaak het meest gelezen deel van een publicatie.

Bron: AMC