Philadelphia Zorg schrapt 900 banen

0
624

Philadelphia Zorg schrapt 900 banen in de komende twee jaren. Gedwongen ontslagen kunnen daarbij niet worden uitgesloten. Dit is noodzakelijk door veranderingen in wet- en regelgeving en vooral door forse bezuinigingen vanuit het rijk op de extramurale begeleiding van cliënten waarvoor de AWBZ vergoeding vervalt (en naar de gemeente overgaat). Philadelphia is gespecialiseerd in de gehandicaptenzorg en heeft relatief veel van deze cliënten die onder de nieuwe manier van financieren zullen vallen, aldus bestuursvoorzitter Greet Prins in een brief aan alle 7.600 medewerkers. Ook cliënten en verwanten van cliënten worden geïnformeerd. Philadelphia wil de komende jaren meer werken met vrijwilligers. Als voorbeeld geeft Prins dat er nu twee betaalde begeleiders bij het eten helpen. Dat moet straks één betaalde en één vrijwillige medewerker worden.

Philadelphia_vlaggen-300x232Bonden
Met de bonden spreekt Philadelphia over een nieuw sociaal plan want het huidige plan loopt eind 2013 af. Zorgvakbond Abvakabo FNV spreekt van een mokerslag en noemt de bezuiniging onacceptabel. Philadelphia is volgens de vakbond bezig met voorsorteren, omdat het grootste deel van de bezuiniging op de gehandicaptenzorg pas in 2015 ingaat. In het verleden kwam Philadelphia al in financieel slecht weer door mismanagement en buitensporig beleid door bestuurders

Prins stelt dat de Raad van Bestuur van Philadelphia (RvB) niet echt een keuze heeft: “Dit is natuurlijk een zeer trieste ontwikkeling. Zoveel uitstekende medewerkers die vaak jarenlang met volle inzet hebben gewerkt voor onze cliënten, verliezen straks hun baan. Maar uitstel hiervan zou er toe leiden dat onze financiële positie onhoudbaar wordt. Het cluster Werk & Begeleiding dat veel extramurale begeleiding levert, is dit jaar al verliesgevend geweest zonder bezuinigingen. Daarnaast bezuinigt het kabinet één miljard van de acht miljard Euro op de verstandelijke gehandicaptenzorg. De klappen vallen met name bij de extramurale cliënten waarin Philadelphia als landelijke zorgverlener een groot marktaandeel heeft. In de komende jaren dalen de totale inkomsten voor Philadelphia met circa 40 miljoen. Afwachten zou de toekomst van onze zorg dus écht op het spel zetten”.

Prins: “Naast ingrijpen in de kosten moeten we tegelijk investeren in de opbouw van onze nieuwe dienstverlening. Dat betekent: in de professionaliteit van medewerkers, de inzet van steeds meer vrijwilligers en mantelzorgers. En ook in nieuwe vormen van dienstverlening, de inzet van nieuwe ICT en domotica. Het is dus naast afbouw ook opbouw ten behoeve van kwalitatief hoogwaardige zorg”.

Sociaal plan
In de komende periode wordt bekend welke locaties exact gaan sluiten en welke medewerkers boventallig worden. Prins heeft binnenkort een gesprek met de ministeries van VWS en SZW om te bezien hoe de sectorplannen (uitvloeisel van het dit jaar gesloten sociaal akkoord) kunnen helpen bij het voorkomen van werkgelegenheidsverlies. Zo kunnen de effecten op de werkgelegenheid mogelijk worden beperkt.
Daarnaast worden samen met collega-instellingen: ’s Heeren Loo, Ipse de Bruggen en Middin verkennende gesprekken gevoerd met de bonden over de vraag hoe de organisaties de medewerkers zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op hun toekomst. Philadelphia heeft hierbij de inzet om te komen tot een plan waarin geïnvesteerd wordt in door-, bij- en herscholing voor alle medewerkers; boventallig en niet-boventallig. Dit met het oog op het leveren van een bijdrage aan het toekomstperspectief van iedere medewerker ongeacht of deze toekomst zich binnen of buiten Philadelphia afspeelt of zelfs buiten de zorg ligt.

Vorig artikelGeneesmiddelenonderzoek bij kinderen belangrijk
Volgend artikelLichaamslengte te bepalen met DNA
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.