Spoedzorg kan efficiënter

spoedhulpRöntgen- en laboratoriumdiagnostiek moeten op de huisartsenpost op dezelfde manier beschikbaar zijn als overdag, vindt Rob Dijkstra, huisarts en bestuursvoorzitter van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).” Veel spoedzorg kan efficiënter en dichter bij de patiënt worden geleverd”, zegt hij.

Deze mening is terug te vinden in het NHG-Standpunt ‘Huisarts en spoedzorg’ dat tijdens het uitverkochte huisartsencongres ‘HELP, een spoedgeval!’ op vrijdag 22 november in Maastricht wordt gepresenteerd.

Onnodig en duur
Maakt iemand zich plotseling ernstig zorgen over zijn eigen of andermans gezondheid? Dan is de huisarts het eerste aanspreekpunt; overdag in de praktijk en buiten kantooruren op de huisartsenpost. Huisartsen zijn 7×24 uur toegankelijk en bereikbaar voor spoedzorg. Er is één nadeel. Is een röntgenfoto of laboratoriumonderzoek nodig, dan moet de patiënt alsnog naar het ziekenhuis. “Dat is vaak onnodig en duur”, zegt NHG-bestuursvoorzitter Rob Dijkstra.

Scherper en beter verwijzen
De aansluiting van de spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren en de spoedeisende zorg in het ziekenhuis kan veel efficiënter. Dijkstra licht toe: “Het blijft vreemd dat de huisarts overdag zelf röntgen- en laboratoriumonderzoek kan aanvragen, maar ’s avonds en in het weekend niet. Daarvoor moet de huisarts de patiënt naar het ziekenhuis verwijzen terwijl dat lang niet altijd nodig is. Wanneer röntgen- en laboratoriumdiagnostiek ook in de avond-, nacht- en weekenduren door de huisarts kan worden aangevraagd, kunnen we scherper en beter verwijzen naar het ziekenhuis. Dat komt ten goede aan een adequate zorg aan de patiënt!”

Van levensbelang
Dat huisartsen het belangrijk vinden spoedzorg te leveren -ook buiten hun eigen praktijk in de avonden, nachten en weekenden- blijkt uit een peiling die het NHG onder de ruim 2500 congresdeelnemers uitvoerde. Driekwart van de huisartsen doet de meeste diensten op de huisartsenpost zelf, anderen besteden een klein deel uit aan een waarnemer. Dijkstra vindt dat een positieve uitkomst: “Het is belangrijk dat huisartsen regelmatig in aanraking komen met spoedsituaties, want die komen zowel overdag als ’s nachts voor. Dan blijven de kennis en vaardigheden die horen bij spoedeisende situaties op peil en dat kan van levensbelang zijn.”

Veiligheid
Een belangrijk aandachtspunt is de veiligheid van de zorgverleners. Minder positief zijn de uitkomsten van de peiling wat betreft bedreigingen aan de huisarts tijdens de avond- en weekenddiensten. Meer dan de helft van de huisartsen geeft aan wel eens verbaal te zijn bedreigd, waarvan 16 % in het afgelopen jaar. Van de huisartsen is 15 % ooit fysiek bedreigd, waarvan 2% in het afgelopen jaar. “Dat is een punt van zorg”, aldus Rob Dijkstra.

Webdossier Spoed
Alle producten en diensten van het NHG op het gebied van spoed zijn terug te vinden in het webdossier Spoed.