Effecten vaccinaties sneller in kaart

Unieke samenwerking helpt effecten vaccinaties sneller in kaart te brengen
Toonaangevende organisaties die zich bezighouden met de effecten van vaccinaties hebben de handen ineengeslagen. Samen willen zij een pan-Europese methode en structuur ontwikkelen waarmee effecten van vaccinaties binnen korte tijd in kaart kunnen worden gebracht. Met een dergelijke methode kunnen toezichthouders en publieke gezondheidsorganisaties snel onderbouwde beslissingen nemen over vaccinatiestrategieën ten einde het publieke vertrouwen in vaccinaties te behouden, met name op momenten dat de veiligheid van een vaccin ter discussie staat.

Vaccins worden grondig getest voordat ze wettelijk worden goedgekeurd. Na goedkeuring zijn de activiteiten om inzicht te krijgen in de vaccinatiegraad, de gunstige effecten en de risico’s van de vaccins echter gefragmenteerd. vaccinDoel van het nieuwe project, genaamd “ADVANCE’ (Accelerated development of vaccine benefit-risk collaboration in Europe) is het evalueren, ontwikkelen en testen van methodes, databronnen en procedures om te komen tot een efficiënt en duurzaam pan-Europees model waarmee binnen korte tijd betrouwbare, kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn om zowel de gunstige effecten als de risico’s van vaccinaties te beoordelen.

Om overeenstemming te bereiken over dit model en dit na afloop van het project te kunnen invoeren, moet draagvlak bestaan bij alle betrokkenen, waaronder de Europese publieke gezondheidsorganisaties, toezichthouders, ministeries van Volksgezondheid, verzekeraars, vaccinproducenten, zorgverleners en natuurlijk de bevolking. Al deze groepen zijn vertegenwoordigd in het ADVANCE-consortium, hetgeen van groot belang is voor het succes van het project.

ADVANCE wordt met 10.7 miljoen Euro ondersteund door het Innovative Medicines Initiative (IMI) en is een samenwerkingsverband van het European Centre for Disease prevention and Control, de European Medicines Agency, vaccin producenten, instanties op het gebied van publieke gezondheid en regelgeving, academische centra en MKB-ondernemingen. ADVANCE wordt gecoördineerd door prof.dr. Miriam Sturkenboom van het Erasmus MC in Rotterdam, de Universiteit van Basel in Zwitserland, GSK (als coördinator van de vaccin producenten) in België en SYNAPSE project management in Spanje.

Michel Goldman, Executive Director van het IMI: “Het creëren van samenwerking tussen deze zo verschillende partijen is niet eenvoudig. Door ze bijeen te brengen binnen het neutrale platform dat wordt geboden door het IMI, heeft ADVANCE een unieke mogelijkheid om de weg vrij te maken voor een model waarmee we de gunstige effecten en risico’s van vaccinaties snel in kaart kunnen brengen. Hiermee kunnen we het publieke vertrouwen in vaccinatie behouden als een succesvol en effectief middel van de gezondheidszorg om infectieziekten te bestrijden.”

In Nederland werken de afdeling Medische Informatica van het Erasmus MC, het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Novartis en Crucell mee in het ADVANCE consortium. Een uitgebreide factsheet is hier te downloaden: www.imi.europa.eu/content/advance

Recente artikelen