Sterke groei patenten door Nederlandse wetenschap

0
167

Nederlandse kennisinstellingen vragen steeds meer patenten aan. Tussen 1980 en 2009 is het aantal patentaanvragen door deze universiteiten en onderzoeksinstituten veertien keer zo groot geworden. De groei was veel sterker dan die bij bedrijven. Ook het aandeel van kennisinstellingen in het totaal van de Nederlandse patentaanvragen is gegroeid, van 1,1 procent in de periode 1980-1984 naar 4,7 procent in 2005-2009. In 2005-2009 ging het om gemiddeld 370 patentaanvragen per jaar. Dat blijkt uit cijfers die het Rathenau Instituut vandaag uitbrengt. Het instituut heeft gemeten hoeveel patentaanvragen zijn gedaan door universiteiten, onderzoeksinstituten en andere kennisinstellingen. Patentaanvragen zijn een graadmeter voor innovatie.

RTEmagicC_KAFT-Feiten_en_Cijfers-Patenten-Rathenau200.pngWetenschappers werken veel samen met bedrijven
Wetenschappers zijn ook actief als uitvinders op de patentaanvragen van bedrijven. Twee-derde van alle patentaanvragen waarbij onderzoekers van universiteiten en universitaire medische centra waren betrokken, stond op naam van een bedrijf. In de periode 2005-2009 waren onderzoekers aan kennisinstellingen betrokken bij één op de veertien patentaanvragen, als aanvrager of als uitvinder.

Kennisinstellingen hebben een groeiend aandeel in de topsectoren
Sinds 1980 zijn kennisinstellingen op meer technologische gebieden actief geworden. In de topsectoren zijn kennisinstellingen vooral actief op het gebied van high tech, life sciences en chemie. Kennisinstellingen hebben een groeiend aandeel in de patentaanvragen die relevant zijn voor de topsectoren. Alleen in de sector tuinbouw doet deze ontwikkeling zich niet voor. Overigens heeft Nederland als geheel een breed technologisch portfolio.

In Nederland worden veel patenten aangevraagd
Per hoofd van de bevolking worden in Nederland meer patenten aangevraagd dan op basis van totale uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling (R&D) is te verwachten. In 2000-2009 was Nederland het vijftiende land in bruto uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling en het negende land in patentaanvragen.

Over het onderzoek en de reeks Feiten & Cijfers
Het bestand van patentaanvragen van Nederlandse aanvragers is gebaseerd op PATSTAT, een database van het Europese Octrooicentrum, samengesteld uit de databases van circa tachtig nationale en regionale patentbureaus. Er is gebruik gemaakt van de editie van oktober 2011 waarin circa 67 miljoen aanvragen zijn opgenomen. Deze editie is volledig tot en met 2009. De masterlijst van Nederlandse aanvragers bestaat uit 15.559 bedrijven, kennisinstellingen, stichtingen, overheden en andere organisaties. Voor deze aanvragers zijn alle patentaanvragen uit PATSTAT verzameld. De totale dataset bevat 732.688 patentaanvragen, verdeeld over 227.617 patentfamilies, van 1903 tot en met 2011. Met deze data zijn statistische analyses gedaan voor een Feiten & Cijfers- publicatie. Deze Feiten & Cijfers maakt deel uit van een reeks die het Rathenau Instituut publiceert over het wetenschapssysteem.

Over het Rathenau Instituut
Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie.

“Feiten & Cijfers. Patentaanvragen door kennisinstellingen” Download PDF-bestand

Bron: Rathenau Instituut

Vorig artikelEffecten vaccinaties sneller in kaart
Volgend artikelDolgedraaide wetenschap?
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.