Willem Vermeend spreekt NPHF Lezing 2013 uit: ‘De nieuwe wereld van de gezondheidszorg’

microfoon lezingDe nog steeds oplopende kosten voor onze gezondheidszorg zijn schadelijk voor de Nederlandse economie. Dat constateerde Willem Vermeend in zijn afscheidsrede als voorzitter van de NPHF Federatie voor gezondheid, op woensdag 20 november 2013 in de NPHF Lezing.

Door de wijze van financiering van onze gezondheidszorg, in hoofdzaak premieheffing over het loon, nemen de loonkosten voor het bedrijfsleven fors toe. Daarnaast hebben de premies een negatief effect op de koopkracht van burgers. Loonkostenstijgingen en minder koopkrachten remmen de groei van de Nederlandse economie en leiden tot een verlies aan banen in het bedrijfsleven, Vermeend, oud-staatssecretaris van Financiën, stelt ook vast dat de stijgend collectieve uitgaven andere belangrijke overheidsgaven, zoals voor het onderwijs, verdringen. Volgens zijn berekeningen zouden voor een financieel houdbaar zorgstelsel  de collectieve zorguitgaven niet hoger mogen liggen dan rond de 9% van het BBP. In de afgelopen dertig jaar is het beslag van de zorg op het BBP opgelopen van 5%  tot ruim 11% in 2013 en het einde van deze stijging is nog niet in zicht.  Terug naar een houdbaar niveau van 9% BBP betekent dat er ten opzichte van het huidige beleid een extra kostenbesparing op de collectieve zorguitgaven nodig is van ongeveer 12 miljard.

Volgens Vermeend moet deze besparing over meerdere jaren worden uitgesmeerd. Dit bedrag kan volgens hem gerealiseerd worden door in het beleid veel meer nadruk te leggen op preventie: gezond leefgedrag, gezond voedsel, meer bewegen. Daarmee moet al begonnen worden op de basisschool met leuke digitale games en apps. Daarnaast kunnen er kosten worden bespaard door meer gebruik te maken van de nieuwste ontwikkelingen op het terrein van ICT en internet ( zorg op afstand, zogenoemde big data analyses enz.) Volgens Willem Vermeend maakt onze gezondheidssector onvoldoende gebruik van deze mogelijkheden. Daarnaast stelt hij voor het huidige ingewikkelde financieringssysteem van het zorgstelsel te vervangen door een nieuw systeem dat eenvoudiger is en minder lastendruk op arbeid met zich meebrengt, dat laatste kan door bijvoorbeeld meer te financieren via accijnzen en BTW. Om de mogelijkheden van een andere wijze van financieren zou het kabinet een zware commissie van deskundigen moeten instellen, zo beveelt Vermeend aan.

De NPHF Lezing wordt georganiseerd door de NPHF Federatie voor gezondheid (NPHF) en is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. De NPHF is een samenwerkingsverband van beroepsverenigingen, fondsen, (kennis)instituten en brancheorganisaties op het terrein van de public health. Alle leden richten zich op het bevorderen en beschermen van de gezondheid.

Een publicatie van de afscheidsrede van Willem Vermeend verschijnt begin december.