Home Instead overhandigt eerste exemplaar ‘Mantelzorg: geloof in eigen kunnen’ aan Nationaal Ouderenfonds

mantelzorgActiZ, Alzheimer’s Disease International, Nationaal Ouderenfonds en Home Instead delen visie op ouderenzorg in Nederland tijdens ‘changing the face of ageing’
Home Instead Thuisservice overhandigde vorige week het eerste exemplaar van het boek ‘Mantelzorg: geloof in eigen kunnen’ aan het Nationaal Ouderenfonds. Met dit boek biedt de aanbieder van niet-medische thuisservice aan senioren concrete handvatten voor mantelzorgers van dementerenden. De overhandiging vond plaats tijdens het evenement ‘Changing the face of ageing’ dat het internationaal opererende Home Instead organiseerde naar aanleiding van de opening van haar nieuwe Nederlandse hoofdkantoor in Heemstede.

ActiZ, Alzheimer’s Disease International en het Ouderenfonds waren uitgenodigd hun visie op zorg en welzijn van senioren in Nederland te delen. Volgens Home Instead focust de Nederlandse overheid teveel op medisch-verpleegkundige zorg, in plaats van het welzijn van ouderen en praktische oplossingen thuis. Bovendien wordt door de voorgestelde wetgeving senioren onnodig zeggenschap ontnomen.

ActiZ, Alzheimer’s Disease International en het Nationaal Ouderenfonds onderschreven dat ouderen in Nederland meer zeggenschap moeten krijgen over de zorg voor hun welzijn. Home Instead kan hier volgens hen op vernieuwende wijze aan bijdragen. Jan Romme, directeur Nationaal Ouderenfonds, verwelkomde de organisatie dan ook als een waardevolle toevoeging aan het Nederlandse zorg- en welzijnsaanbod voor ouderen: “Home Instead biedt thuiszorg voor de toekomst. Daarom willen we graag de weg wijzen naar Home Instead. De oprichter van Home Instead Paul Hogan legde de vinger op de zere plek met de stelling: ‘ageing is not the problem, but our failure to adapt’. Als we beter leren omgaan met ouderdom, is het geen probleem maar een verrijking. Home Instead kan daar met concrete oplossingen aan bijdragen.” Romme nam het boek ‘Mantelzorg: geloof in eigen kunnen’ dankbaar in ontvangst: “Mantelzorg is een zware opgave waarbij mantelzorgers alle hulp kunnen gebruiken. Dit boek bevat nuttige tips, daar is veel behoefte aan.”

 Zeggenschap
Aad Koster, directeur van ActiZ, beaamde dat senioren meer aan het roer moeten komen te staan, onder andere door ze zeggenschap te geven over hun zorgbudget. “De belangrijkste trends in de ouderenzorg zijn die van intramurale naar extramurale zorg wat betekent dat mensen – waar mogelijk – zo lang mogelijk zelfstandig wonen, van zorg naar welzijn en van formele naar informele zorg en ondersteuning. Als we die trends inzetten om de zorg efficiënter in te richten, kunnen we straks met hetzelfde budget meer mensen helpen en zorgen dat zorg beschikbaar blijft voor wie het echt nodig heeft.” Volgens Koster zijn er steeds meer ouderen die kunnen en willen betalen om zelf te kunnen bepalen wat voor zorg ze ontvangen. Koster: “Home Instead is zeer welkom in dit speelveld, omdat het voorziet in de behoefte van mensen om zelf hun ondersteuning of die van hun ouders te regelen.”

Informatie en training
Aangezien dementie met 250.000 patiënten in Nederland een aanzienlijk deel van de zorgvraag bepaalt, waren ook Alzheimer Nederland en Alzheimer’s Disease International (ADI) aanwezig op het evenement. Directeur Marc Wortmann van ADI pleitte ervoor de cliënt zijn autonomie zo veel mogelijk te laten behouden. Ook blijkt uit recent onderzoek van ADI dat de behoefte aan informatie en training van mantelzorgers groot is. De publicatie van het boek van Home Instead en de gratis trainingen voor mantelzorgers van dementerenden die de organisatie aanbiedt, sluiten hier volgens Wortmann uitstekend op aan.

Home Instead Thuisservice startte in 2012 een pilotlocatie in Heemstede en opende in 2013 de eerste franchiselocaties in Nijmegen en Zeist. Home Instead Thuisservice onderscheidt zich van thuiszorgorganisaties door te focussen op concrete oplossingen thuis met een persoonsgerichte benadering. “Het gaat om het welbevinden van senioren en familieleden zodat thuis de beste plek is om te zijn, ook als er problemen spelen zoals bij dementie” aldus Steenbergen, directeur Home Instead Thuisservice. Daarnaast is de organisatiestructuur bijzonder efficiënt, door de franchiseopzet en een solide backoffice.

Het boek ‘Mantelzorg: geloof in eigen kunnen’ kost € 6,95 (exclusief verzendkosten) en is te bestellen via info.franchise@homeinstead.nl. Binnenkort komt er ook een digitale versie beschikbaar. Hierover volgt meer informatie op de website van Home Instead.