Klinisch geriater Rob van Marum bijzonder hoogleraar

0
757

20131212 Hoogleraar Rob van MarumRob van Marum, klinisch geriater in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, is benoemd tot bijzonder hoogleraar Farmacotherapie bij ouderen bij de vakgroep Huisartsengeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het VUmc in Amsterdam. De Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft de leerstoel ingesteld. Zij wil daarmee verdere invulling geven aan het wetenschappelijk onderzoek binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De leerstoel past binnen de focus van het JBZ op patiëntveiligheid en ketenzorg.

Het onderzoek dat aan Van Marum’s leerstoel is verbonden, betreft met name bijwerkingen van geneesmiddelen en dan in het bijzonder van geneesmiddelen die inwerken op het geestelijk welbevinden (psychofarmaca) bij ouderen. Daarnaast houdt hij zich intensief bezig met aspecten van medicatieveiligheid bij ouderen. Zo was hij onder andere voorzitter van de multidisciplinaire richtlijn ‘Polyfarmacie bij ouderen’ die in 2012 uitkwam.

Van Marum heeft een deeltijds aanstelling aan het VUmc. Hier wil hij het onderzoek naar problemen bij farmacotherapie bij ouderen verder vormgeven. Daarbij kijkt hij naar het totale zorgtraject waar kwetsbare ouderen mee te maken kunnen krijgen (1e-lijnszorg, ziekenhuiszorg en verpleeghuiszorg). Van Marum hoopt met het onderzoek bij te kunnen dragen aan veiligere en effectievere farmacotherapie bij deze patiëntengroep.

Achtergrond Van Marum
Van Marum studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam waar hij ook promoveerde in 1998. In 1990 startte hij met de opleiding tot verpleeghuisarts aan de VU en in verpleeghuis Waerthove in Sliedrecht waar hij tot 1999 werkte als verpleeghuisarts en hoofd medisch psychologische dienst. Van 1999 tot eind 2003 volgde hij de opleiding tot klinisch geriater en in 2003-2004 de opleiding tot klinisch farmacoloog.

Van 2003 tot eind 2009 was hij werkzaam als klinisch geriater in het UMCU. Sinds 1 jan 2010 is hij werkzaam als klinisch geriater/klinisch farmacoloog en opleider klinische geriatrie en klinische farmacologie in het Jeroen Bosch ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch, een groot STZ-ziekenhuis met een van de grootste geriatrieafdelingen van het land.

Bijzonder hoogleraar
Een bijzonder hoogleraar is een hoogleraar aan een universiteit die niet door die universiteit wordt betaald en niet deel uitmaakt van de officiële personeelsformatie van die universiteit. Vaak worden dergelijke posten betaald uit speciale fondsen, legaten, of door stichtingen of bedrijven. In dit geval door de Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis.


Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een groot opleidingsziekenhuis op meerdere locaties in de regio ’s-Hertogenbosch en de Bommelerwaard. De wortels van het ziekenhuis gaan terug tot 1274. In 2011 is een nieuw ziekenhuis betrokken in ‘s-Hertogenbosch waar hoogwaardige, brede zorg wordt geboden. Daarbij staan vier kernwaarden centraal: veilig, gastvrij, open en vernieuwend.. Met ruim 240 medisch specialisten, verdeeld over 29 specialismen, is het Jeroen Bosch Ziekenhuis een topklinisch centrum voor acute en specialistische zorg. Als opleidingsziekenhuis levert het een belangrijke bijdrage aan de opleiding van artsen,  medisch specialisten, verpleegkundigen en andere zorgverleners in Nederland. Bijzondere aandachtsgebieden zijn minimaal invasieve (robot)chirurgie en ketenzorg. ‘Werken uit het hart’ is het devies bij het streven het meest patiëntveilige en patiëntgerichte ziekenhuis van Nederland te zijn.