Farma-promotie vindt nieuw publiek

thuisapotheek_v2_06De meeste artsen lijken zich inmiddels beter te wapenen tegen marketing van de farmaceutische industrie. Niet-medische gezondheidswerkers zoals praktijkondersteuners, apothekers en nurse-practitioners hebben wat dat betreft echter nog wel wat in te halen, zo komt naar voren uit een literatuuroverzicht van Quinn Grundy, Lisa Bero en Ruth Malone in PLOS Medicine (2013; epub 26 november).

De meeste studies, 11 van de 15, werden in de Verenigde Staten uitgevoerd, met tussen de 14 en 1640 deelnemers. Vrijwel alle (96%) nurse-practitioners zeiden in het afgelopen jaar iemand van de industrie ontvangen te hebben, 64% was uit eten geweest, en rond de 75% had gratis monsters aangenomen. Ook was bijna iedereen (96%) naar een door de industrie gesponsorde nascholing geweest. Het lijkt, aldus een commentaar in het tijdschrift, een beetje op de stand van zaken onder artsen 10 jaar geleden, toen in een survey bleek dat 94% van de Amerikaanse artsen recent contact met de industrie had gehad – inmiddels is dat gedaald tot 84%. Gezondheidswerkers zijn zich volgens de studie wel bewust van de risico’s van interacties met de industrie, maar menen tegelijkertijd dat ze ‘promotie’ wel van ‘voorlichting’ kunnen scheiden.

‘Het beleid rond relaties met de industrie moet alle disciplines omvatten, en consistent worden geïmplementeerd, teneinde belangenconflicten en de mogelijke gevolgen daarvan voor de patiëntenzorg te vermijden.’

Bron: TvG/Hans van Maanen