GGD Den Haag en GGD Zuid-Holland West vormen GGD Haaglanden

0
246

Bundeling kennis en kunde per 1 januari een feit
Per 1 januari 2014 vormen de GGD Den Haag en de GGD Zuid-Holland West samen één regionale GGD: de GGD Haaglanden. GGD Haaglanden wordt de organisatie voor publieke gezondheid voor de inwoners van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Daarmee beschermt, bewaakt en bevordert de GGD Haaglanden de gezondheid van ruim 1 miljoen inwoners.

Alle gemeenteraden van de betrokken gemeenten hebben inmiddels ingestemd met de gemeenschappelijke regeling. De taakstelling, dienstverlening en bereikbaarheid van de GGD Haaglanden blijft gelijk aan de huidige situatie. De GGD blijft vertegenwoordigd in elke stad waar een van de huidige GGD’en werkzaam is. Zorgprofessionals kunnen voor gemeentegrens-overschrijdende zaken voortaan bij één GGD terecht.

samenwerking-300x169Rabin Baldewsingh (voorzitter bestuur GGD Haaglanden in oprichting) “Ik ben zeer verheugd over deze bundeling van kennis en kunde in onze regio. Door regionaal kennis te delen kunnen we de kwaliteit van zorg aan de inwoners van Haaglanden verder verbeteren. Daarnaast kunnen wij dankzij GGD Haaglanden in crisissituaties effectiever werken en kan er dankzij de bundeling van budgetten ook efficiënter worden gewerkt.”

De GGD Haaglanden zet zich als professionele zorginstelling in voor de gezondheid van alle burgers in de regio, met bijzondere aandacht voor risicogroepen. In opdracht van het lokaal openbaar bestuur, zeven dagen per week, 24 uur per dag. De GGD Haaglanden heeft drie locaties, dit zijn tevens de spreekuur- en bezoekadressen:

Den Haag: Westeinde 128, 2512 HE  Den Haag (hoofdvestiging)
Zoetermeer: Croesinckplein 24-26, 2722 EA  Zoetermeer
Delft: Van Bleyswijckstraat 93e, 2613 RR  Delft

De huidige locatie van de GGD Zuid-Holland West aan de Brechtzijde in Zoetermeer sluit eind 2013.

De algemene contactgegevens per 1 januari 2014:

GGD Haaglanden
Postbus 16130
2500 BC Den Haag
T: 088-3550100
E: info@ggdhaaglanden.nl
www.ggdhaaglanden.nl