SHO Centra voor medische diagnostiek en Radboudumc gaan samenwerking aan

0
979

Laboratoria sluiten overeenkomst voor medische microbiologie
Vanaf 1 januari 2014 gaan SHO Centra voor medische diagnostiek en Radboudumc samenwerken op het gebied van medische microbiologie. Maandag 16 december tekenden de voorzitters van de Raden van Bestuur, Arjan van Erven en Melvin Samsom, het contract. Door deze samenwerking richten zij zich op het versterken van de positie van diagnostiek. De overeenkomst is gesloten op basis van wederzijds vertrouwen in elkaars specifieke expertise.

Arjan van Erven, voorzitter Raad van Bestuur SHO Centra voor medische diagnostiek vertelt: “Samenwerking in de zorg is erg belangrijk, vooral in deze tijd. OLYMPUS DIGITAL CAMERAMet de samenwerking versterken we gezamenlijk de eerste lijn door de kennis en expertise vanuit de academische setting toegankelijk te maken. Bovendien leveren we hiermee een bijdrage aan de gewenste efficiencyverhoging in de diagnostiek. De samenwerking past ook in de landelijke ambitie die SHO heeft”. Verheugd over de aanstaande samenwerking is ook Melvin Samsom, voorzitter Raad van Bestuur Radboudumc: “Dit is al de derde maal dat we gaan samenwerken met SHO. Op het gebied van cardiologie en wetenschappelijk onderzoek (met de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde) wisten we elkaar al eerder te vinden”. Door de samenwerking leveren SHO en Radboudumc state-of-the-art medisch microbiologische diagnostiek en consultatie. Daarnaast zullen zij samen de nieuwste moleculair biologische ontwikkelingen op het gebied van de medische microbiologie gaan invullen. De samenwerking biedt ook mogelijkheden om toegepast onderzoek, bijvoorbeeld rond specifieke eerstelijns aspecten, uit te voeren.

Met ingang van 1 januari 2014 start de samenwerking tussen SHO en de afdeling Medische Microbiologie van Radboudumc.

SHO Centra voor medische diagnostiek staat voor onafhankelijke diagnostiek dichtbij. Zij ondersteunt met diverse onderzoeken huisartsen, verloskundigen en andere zorgverleners. SHO heeft ruim 140 diagnostische locaties. SHO is dus altijd in de buurt. Op de locaties kunnen patie?nten terecht voor bijvoorbeeld bloedafname, urineonderzoek, het maken van een hartfilmpje, echografie of longfunctieonderzoek.

Bron: Radboudumc