Incidentie trombose steunhart stijgt onverwacht

tromboseAmerikaanse cardiologen waarschuwen voor een ‘onverwachte’ en ‘abrupte’ toename van de incidentie van pomptrombose bij patiënten met een ‘Heartmate II’-steunhart (NEJM. 2013; epub 27 november). ‘Artsen moeten rekening houden met deze geüpdatete risico-informatie.’

Randall Starling (Cleveland Clinic) en collega’s zagen in 1 kliniek een plotse stijging in het aantal pomptromboses. Om uit te sluiten dat het een geïsoleerd fenomeen betreft, poolden zij hun data met die van 2 andere klinieken.

In 2004-2013 kregen 837 patiënten een ‘Heartmate II’. Bij 66 patiënten traden 72 pomptromboses op, en de auteurs vermoedden er nog 36 extra. De incidentie van trombose 3 maanden na de operatie steeg van 2,2% (maart 2011) naar 8,4% (januari 2013). De mediane tijd van implantatie tot trombose daalde van 18,6 (voor maart 2011) naar 2,7 maanden (na maart 2011). 11 patiënten kregen een donorhart en 19 patiënten kregen 21 nieuwe steunharten. Hun mortaliteit was na 6 maanden even hoog als die van patiënten zonder pomptrombose (ongeveer 16%). Van de 40 overige patiënten (mortaliteit na 6 maanden: 48,2%) konden er 2 verder zonder steunhart en kregen er 38 een medicamenteuze behandeling.

Bron: NTvG/Lucas Mevius