Meldingen van trombose of embolie na Nuvaring

NuvaRing2Tot en met 18 december heeft het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb onderstaande meldingen ontvangen na gebruik van Nuvaring. Het totaal aantal meldingen dat Lareb ontving na gebruik van Nuvaring bedroeg op 18 december 397. Eén melding kan meerdere bijwerkingen bevatten; zo werden in deze 397 meldingen 570 mogelijke bijwerkingen doorgegeven. In totaal is er 64 maal een veneuze trombose of embolie als mogelijke bijwerking van Nuvaring gemeld.

Hieronder waren geen meldingen waarbij sprake was van het overlijden ten gevolge van deze mogelijke bijwerkingen. Nuvaring bevat de stoffen etonogestrel en ethinylestradiol. De ring geeft deze stoffen langzaam af gedurende een periode van drie weken. Wat betreft het risico op trombose of embolie is Nuvaring vergelijkbaar met de derde  generatie hormonale anticonceptiva die, in tegenstelling tot Nuvaring, als tablet ingenomen worden.
Zorgverleners en patiënten kunnen ieder vermoeden van een bijwerking bij Lareb melden. Het is dus niet altijd zeker dat in deze gevallen dit middel ook daadwerkelijk de oorzaak is van de gemelde klachten. Daarbij is het soms lastig om na te gaan in hoeverre het gebruik van Nuvaring een rol gespeeld heeft bij het optreden van een trombose of embolie, zeker bij meldingen die al langer geleden speelden. Mogelijk kunnen ook andere factoren een rol spelen. Zo is het bekend dat erfelijke aanleg een rol speelt bij het (vaker) optreden van trombo-embolie. Ook een oudere leeftijd en roken zijn risicofactoren.
Van alle meldingen werden er 49 gemeld na de aandacht in de pers vanaf 27 november voor dit middel. Dit betrof grotendeels een trombose of embolie.Het betreft hier meldingen van bijwerkingen die in het verleden zijn opgetreden maar nog niet bij Lareb gemeld waren. De meldingen hebben betrekking op de  hele periode dat het middel op de markt was.

Het feit dat bij Nuvaring een verhoogd risico op deze bijwerkingen bestaat is al langer bekend. In de product informatie wordt daarom ook gewaarschuwd dat Nuvaring niet mag worden gebruikt in aanwezigheid van risicofactoren voor het optreden van trombose. Het is belangrijk dat deze voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden voordat met het gebruik van Nuvaring gestart wordt. Het Nederlands Huisarts Genootschap adviseert bij voorkeur een tweede generatie pil voor te schrijven, omdat het risico op trombose of embolie hier kleiner is. Een tijdige herkenning van trombose of embolie bij gebruikster is belangrijk om een ernstig beloop te voorkomen.