NHG klaagt MSD aan bij de Codecommissie Geneesmiddelen Reclame (2)

fout niet waarNederlands Huisartsen Genootschap (NHG) klaagt MSD aan bij de Codecommissie Geneesmiddelen Reclame (2)
De Correspondent is een journalistiek initiatief van Rob Wijnberg, filosoof en tot voor kort hoofdredacteur van NRC-Next. Voor 60 euro per jaar wordt u dagelijks digitaal voorzien van advertentievrije kritische nieuwsbeschouwingen door jonge intellectuele journalisten die bij andere kranten al hun sporen verdienden. Een abonnement warm aanbevolen. Als proeve van kunnen onderstaand artikel dat vandaag on-line verscheen:

https://decorrespondent.nl/467/hoe-de-farmaceutische-marketingmachine-medische-richtlijnen-manipuleert/31304271834-ce1adcb3

Het gaat over de misleidende reclame van MSD voor nieuwe antidiabetica en de klacht die het NHG daarover indiende bij de Codecommissie Geneesmiddelen Reclame (CGR). Die klacht ging voor een goed begrip alleen over het feit dat MSD boven zijn advertenties zette: “Nu in de NHG-standaard” en “Optie in de NHG-standaard”. MSD haalde direct bakzeil en daardoor bleef hun publicitaire schade beperkt.

De klacht van het NHG ging niet over een andere onacceptabele marketingstunt van MSD, te weten het in stelling brengen van een tegenrichtlijn tegen de NHG-standaard Diabetes mellitus. Daarbij wordt een reclamerichtlijn van de industrie (“ position statement ADA/EASD”) broederlijk naast de NHG-standaard afgebeeld zonder te vermelden dat die twee met elkaar in strijd zijn. “Misleiding”, aldus het NHG, maar omdat het slim in elkaar was gezet, heeft het NHG het niet aangedurfd om deze misleiding aanhangig te maken bij de CGR. Ik zal dat binnenkort met de nodige tegenzin wel op mij nemen en voor de vierde maal in mijn leven een klacht indienen bij de CGR. Dat betekent heel veel werk. Het zelf schrijven van de klacht, repliek en pleitnotitie en de klacht ter zitting bepleiten.  Topadvocaten verzorgen dat voor de aangeklaagde bedrijven. Tot op heden werden die bedrijven in de door mij aanhangig gemaakte zaken zonder uitzondering veroordeeld. De toekomst zal leren of dat ook deze keer het geval zal zijn. In een volgende e-mail aan mijn medisch adressenbestand met de titel: “Wie betaalt het gelag van de marketingdoden?” zal ik onderstrepen dat een sterke counterveiling power noodzakelijk blijft tegen het commerciële, niets ontziende marketinggeweld van farmaceutische bedrijven. Om die reden is ook nu ongeacht de uitkomst een duidelijk signaal op zijn plaats.