Te vroeg geboren kinderen hebben baat bij snelle interventie

prematuurVeel te vroeg geboren kinderen hebben na ontslag uit het ziekenhuis baat bij een kortdurende interventie, ontwikkeld om motorische problemen te voorkomen. Kinderen die voor de 28ste week zijn geboren of langdurig worden beademd, profiteren ook op andere manieren van de interventie.

De interventie werd thuis gegeven. Ouders kregen inzicht in het gedrag van hun baby: waar is hij/zij aan toe, wat kan hij/zij zelf, waar heeft hij/zij hulp bij nodig en hoe kan ik die hulp geven? De begeleiding bestond uit zes tot acht huisbezoeken tot de leeftijd van 6 maanden.

Voor zijn promotieonderzoek volgde Verkerk 90 te vroeg geboren kinderen die de extra hulp hadden gekregen, en 86 kinderen met alleen de normale zorg na de geboorte. De promovendus onderzocht de kinderen op de leeftijd van 3,5 jaar. Uit het onderzoek bleek dat de veel te vroeg geboren kinderen vaak minder presteren dan hun op tijd geboren leeftijdgenoten. Te vroeg geboren kinderen kunnen problemen hebben met aandacht en concentratie en zijn minder zelfstandig in het uitvoeren van dagelijkse taken. Dit kan tot schoolproblemen leiden. Ze moeten daarom vaker naar het speciaal onderwijs of een klas overdoen.

De interventie is ondertussen aangepast en uitgebreid, en is opgenomen in het basispakket van zorgverzekeraars. Verkerk hoopt in de toekomst te onderzoeken hoe de interventie kan worden verbeterd om ook effect te hebben op andere ontwikkelingsdomeinen.

Promotie: Gijs Verkerk: `Functioning of very preterm born children at preschool age’.
Bron: AMC