Eerste resultaten van nadere analyse klinisch ontwikkelingsprogramma voor Duchenne-medicijn gepresenteerd

duchenne-200x200Prosensa Holding N.V. (NASDAQ: RNA) de Leidse biofarmaceutische onderneming die zich met therapieën op basis van RNA-modulatie richt op zeldzame, nog onbehandelbare aandoeningen, heeft tijdens de 32ste J.P. Morgan Healthcare Conference in San Francisco updates gepresenteerd over haar ontwikkelingsprogramma voor het Duchenne kandidaat-medicijn drisapersen. De presentatie is terug te luisteren via de volgende website: http://ir.prosensa.eu/events.cfm (inclusief slides).

“De bemoedigende resultaten lijken aan te tonen dat het starten van behandeling in een vroeger stadium van de ziekte alsmede een langer vervolg van de behandeling, leiden tot een vertraging in de progressie van de ziekte van Duchenne”, zegt Prosensa CEO Hans Schikan. “Deze analyseresultaten geven ons een extra impuls om met patiëntenorganisaties, onderzoekers en registratie-autoriteiten de weg voorwaarts voor drisapersen verder te verkennen, inclusief de mogelijkheid om toediening van drisapersen aan patiënten opnieuw te starten.”

Met onderzoeksgegevens van meer dan 300 patiënten beschikt Prosensa over de grootste klinische dataset met betrekking tot Duchenne. Prosensa zal bepaalde data van het klinische programma voor drisapersen aan de wetenschappelijke wereld ter beschikking stellen om het algemeen begrip van de ziekte te vergroten. Daarnaast is  Prosensa een studie gestart die moet leiden tot een beter begrip van het natuurlijke verloop van de ziekte van Duchenne en zoekt het naar biomarkers die de efficiency van klinische onderzoeken naar Duchenne zouden kunnen verbeteren.

Jongens jonger dan zeven jaar
De analyse van een onderdeel van de resultaten richt zich op de uitkomsten van de zes-minuten looptest bij jongens van zeven jaar en jonger. In alle studies met deze jongere patiëntenpopulatie werd een verschil in resultaat gezien tussen de jongens die met drisapersen behandeld werden ten opzichte van de jongens die met een placebo behandeld werden.

Opvallend is dat de voorlopige analyse van de 96 weken extensie-data van de jongens die deelnamen aan de fase III DMD114044 (DEMAND III) studie een verschil van 49 meter in de looptest toont vergeleken met de jongens die onafgebroken werden behandeld (n=52) en de jongens aan wie eerst 48 weken lang een placebomiddel was toegediend, gevolgd door drisapersen medicatie (n=31). De jongens die eerder deelnamen aan de DMD114117 (DEMAND II) studie lieten een loopverschil van 52 meter zien na 96 weken (respectievelijk n=13, n=17).

De belangrijkste bevindingen over de veiligheid van drisapersen kwamen overeen met eerdere resultaten, inclusief de reacties op de plaatsen waar de injecties hadden plaatsgevonden,  proteïnurie (het eiwitgehalte in de urine) en een milde tot ernstige trombocytopenie (te laag gehalte bloedplaatjes).

Schikans conclusie van de presentatie: “We zullen nauw samen blijven werken met patiëntengroepen, onderzoekers en registratie-autoriteiten om er zeker van te zijn dat we al het mogelijke doen om voor jongens met Duchenne een medicijn beschikbaar te krijgen”.

Over drisapersen en het klinische ontwikkelingsprogramma
Drisapersen (voorheen GSK2402968/PRO051), een antisense oligonucleotide dat zich richt op het skippen van exon 51, bevindt zich momenteel in de late fase van ontwikkeling. Aan drisapersen is in de Verenigde Staten, de EU, Japan en Australië de weesgeneesmiddelen-status toegekend. In juni 2013 verkreeg drisapersen de Breakthrough Therapy status van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA).

Het totale klinische onderzoeksprogramma voor drisapersen omvat drie dubbelblinde, placebogecontroleerde studies (DMD114117, DMD114876 en DMD114044) en twee lange termijn open-label extensie studies (DMD114673 en DMD114349).

Bezoek voor meer informatie over de lopende klinische studies met drisapersen www.clinicaltrials.gov.

Over de ziekte van Duchenne
De ziekte van Duchenne is een ernstig invaliderende neuromusculaire aandoening die optreedt bij tot 1 op de 3.500 jongens. Deze zeldzame ziekte wordt veroorzaakt door mutaties in het dystrofine gen wat leidt tot de afwezigheid van of een afwijking in het dystrofine eiwit. Hierdoor krijgen patiënten te maken met een progressieve afname van de spierkracht. Veel van hen komen in een rolstoel aan het begin van hun tienerjaren. Ook de hartspier en de ademhalingsspieren worden uiteindelijk door de ziekte aangetast. Weinig patiënten worden ouder dan 30 jaar.

Over exon-skipping
Het dystrofine gen is het langste gen van het menselijk lichaam en bestaat uit in totaal 79 exonen. Exonen zijn korte stukjes genetisch materiaal met een specifieke code die moeten zorgen voor de aanmaak van eiwit. Bij de ziekte van Duchenne is sprake van een mutatie/deletie van bepaalde exonen, waardoor het RNA niet voorbij de fout kan lezen. Dit resulteert in een niet?functioneel dystrofine eiwit en in de ernstige symptomen van de ziekte van Duchenne.
Momenteel worden voor de ziekte van Duchenne op RNA?modulatie gebaseerde therapieën ontwikkeld, zogeheten antisense oligonucleotiden die tot exon-skipping leiden. Deze ‘oligo’s’ slaan een brug over een defect exon naar het volgende exon, waardoor nieuw, grotendeels functioneel dystrofine eiwit wordt geproduceerd. Zo’n 13% van de jongens met Duchenne hebben een dystrofine gen mutatie/deletie waar het skippen van exon 51 toepasbaar kan zijn.

Over Prosensa Holding N.V.
Prosensa is sinds juni 2013 genoteerd aan de NASDAQ in New York met ticker code RNA. De onderneming, gevestigd op het Leiden BioScience Park, is een innovatieve biofarmaceutische onderneming die zich richt op het ontdekken en ontwikkelen van therapieën gebaseerd op RNA?modulatie bij zeldzame, nog onbehandelbare erfelijke neuromusculaire aandoeningen. Prosensa richt zich met name op de ontwikkeling van therapieën de ziekte van Duchenne, Myotone Dystrofie en de ziekte van Huntington.
www.prosensa.com.