Martha Flora neemt ‘Villa de Luchte’ in Lochem over

Foto's van handen van een jonge vrouwe en een oude vrouw gemaakt tbv het project Actieplan Ouderen in veilige handenFoto's van handen van een jonge vrouwe en een oude vrouw gemaakt tbv het project Actieplan Ouderen in veilige handenNieuwe eigenaar brengt rust en zekerheid voor bewoners en hun familie
Vandaag is bekend geworden dat Martha Flora met ingang van 1 februari a.s. Villa de Luchte in Lochem overneemt. Martha Flora richt zich met gespecialiseerde leefomgevingen op de zorg voor – en het welbevinden van – mensen met dementie. Met deze overname voegt Martha Flora een bijzondere locatie aan haar bestaande organisatie toe en stelt zij de zorg voor de huidige bewoners van Villa de Luchte en de werkgelegenheid van de betrokken medewerkers veilig. De overeenkomst is gesloten onder voorbehoud van financiering. Villa de Luchte zal voortaan verder gaan onder de naam Martha Flora Lochem.Martha Flora neemt alle bestaande verplichtingen van Villa de Luchte over waardoor het Lochemse zorginitiatief, na een periode van onzekerheid, van continuïteit is verzekerd. Martha Flora zal zich in eerste instantie toeleggen op het brengen van rust en zekerheid voor bewoners, familie en medewerkers en vervolgens haar innovatieve zorgconcept invoeren. Hiermee worden de aanwezige kennis en vaardigheden aangevuld met de gespecialiseerde kennis van Martha Flora. Daarnaast zal de organisatie uiteraard ook voldoen aan alle wettelijke eisten en normen. Met de overname van Villa de Luchte wordt de huisvesting en gespecialiseerde zorg van de bewoners gegarandeerd en behouden de 31 medewerkers hun baan.

Gespecialiseerde en liefdevolle zorg voor mensen met dementie én hun familie
Het zorgconcept van Martha Flora is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en de persoonlijke ervaringen van grondlegger Marco Ouwehand met zijn aan Alzheimer lijdende moeder Martha Flora. Martha Flora biedt mensen met dementie die niet meer thuis kunnen wonen de mogelijkheid om het leven zoals men dat gewend is, zoveel mogelijk voort te zetten, rekening houdend met hun ziekte. De opzet van een Martha Flora huis met de privé-woongedeelten, de Meander – Martha Flora’s unieke concept van de beschermde samenleving – én de ruime persoonlijke aandacht voor de individuele bewoner, biedt de noodzakelijke geborgenheid en structuur. Binnen deze besloten en beschermde samenleving staat liefdevolle zorg en begeleiding door zorgvuldig geselecteerd en zelf-opgeleid personeel centraal en is ook de familie altijd meer dan welkom. Door de dubbele personele bezetting biedt Martha Flora haar bewoners tweemaal zoveel tijd en aandacht dan de reguliere zorg.  In een Martha Flora huis zijn wonen en zorg gescheiden. De bewoners betalen huur voor hun zorgappartement en het gebruik van de gemeenschappelijke ruimte. Voor het zorggedeelte wordt, naast het persoonsgebonden budget (PGB), een eigen bijdrage in rekening gebracht.

Martha Flora als basis voor nieuwe standaard
Zorgverzekeraar CZ participeert via dochtermaatschappij CbusineZ in Martha Flora en onderstreept daarmee de uitgangspunten van haar zorgconcept.  Martha Flora werkt   samen met de reguliere zorginstellingen Vierstroom, Bronovo Nebo en Vivre. Zij omarmen het zorgconcept van Martha Flora en beschouwen dit particulier initiatief als een ‘best practice’. Martha Flora dient dan ook als inspiratiebron voor hun bestaande zorgpraktijk. De door Martha Flora verzorgde opleidingstrajecten en de toepassing van haar  specifieke, op deze doelgroep gerichte kennis in de praktijk, leiden tot meer aandacht en verbeterde zorg voor de patiënt.

Martha Flora is sinds vorige maand de exclusieve samenwerkingspartner van het Zweedse Silviahemmet, het door H.K.H. Koningin Silvia van Zweden geïnitieerde zorgverbeterings- en opleidingsinitiatief gericht op de zorg voor mensen met dementie.