St. Antonius Ziekenhuis gecertificeerd voor bevolkingsonderzoek darmkanker

darmkanker-bevolkingsonderzoekHet St. Antonius Ziekenhuis heeft alle certificaten ontvangen die nodig zijn voor het bevolkinsgonderzoek darmkanker. Mensen die positief zijn volgens de ontlastingstest van het RIVM, kunnen bij het St. Antonius Ziekenhuis terecht voor een vervolgonderzoek. Dit vervolgonderzoek bestaat uit een intakegesprek en een inwendig kijkonderzoek (coloscopie). Mocht blijken dat een vervolgbehandeling nodig is, bijvoorbeeld een chirurgische ingreep of chemotherapie, dan kan ook dit in ons ziekenhuis plaatsvinden.

Het bevolkingsonderzoek is vanaf medio januari formeel gestart. Mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar krijgen iedere twee jaar een uitnodiging voor dit bevolkingsonderzoek. Het ziekenhuis, de endoscopisten en het Pathologielaboratorium moeten voor het bevolkingsonderzoek speciaal gecertificeerd zijn. Inmiddels heeft het St. Antonius al deze certificaten ontvangen en is daarmee klaar voor het bevolkingsonderzoek.

Met het bevolkingsonderzoek kan darmkanker worden voorkomen of in een vroegtijdig stadium worden ontdekt en behandeld. Als darmkanker vroegtijdig wordt ontdekt, is de kans op genezing groter en de behandeling minder zwaar. Volgens het RIVM kan het bevolkingsonderzoek over de periode 2010-2039 een gemiddelde van 1.400 sterfgevallen per jaar voorkomen. Op langere termijn kan een gemiddelde van 2.400 sterfgevallen per jaar worden voorkomen. Maag-, darm- en leverarts Niels van Lelyveld vindt dit een goede zaak: “Darmkanker geeft in een vroegtijdig stadium veelal geen of weinig klachten en precies daarom is het een goede zaak om mensen vroegtijdig te screenen.”

Bij het bevolkingsonderzoek wordt gekeken of er bloed in de ontlasting zit. Als dit het geval is, ontvangt deze persoon een uitnodiging voor een vervolgonderzoek. Het vervolgonderzoek bestaat uit twee delen: een intakegesprek en een inwendig kijkonderzoek (coloscopie). Het vervolgonderzoek kan plaatsvinden in het St. Antonius Ziekenhuis. Nadat de betreffende persoon geïnformeerd is door de huisarts over een positieve ontlastingstest, wordt er automatisch een afspraak gemaakt voor een intakegesprek in het ziekenhuis. Dit gesprek vindt binnen 10 dagen plaats. Afhankelijk van de uitkomt van het intakegesprek wordt de coloscopie al dan niet ingepland. De coloscopie vindt maximaal 10 werkdagen dagen na het intakegesprek plaats. Direct na de coloscopie vertelt de arts de uitslag. Als er weefsel of een poliep is weggehaald, wordt dit onderzocht in het laboratorium van het St. Antonius. De uitslag van dat onderzoek is na ongeveer een week bekend. Meedoen aan het onderzoek is vrijwillig en gratis (ook het eigen risico wordt niet aangesproken).

Open College over darmkanker
Zaterdagmiddag 25 januari organiseert het St. Antonius een Open College over darmkanker. Onder leiding van Charles Groenhuijsen vertellen tal van specialisten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van darmkanker. Mensen uit de zaal kunnen vragen stellen, maar ook mensen uit het land kunnen via twitter vragen stellen. Deze vragen worden ‘live’ ingebracht bij de specialisten aan tafel. Het antwoord wordt nog tijdens het College getweet. Het twitteraccount is @antoniuszkh. Ook vragen over het bevolkingsonderzoek zijn welkom. Vragen worden beantwoord tussen 13.30 uur en 16.00 uur. De Open Colleges zelf zitten inmiddels al vol, de inschrijving hiervoor is gesloten.