Amerikaanse topchirurg gastoperateur tijdens longoperaties met Robot VATS techniek

Dinsdag 21 januari was de Amerikaanse longchirurg professor Robert Cerfolio, bekend van een groot aantal wetenschappelijke artikelen, te gast in het Robot Expertisecentrum van het Maasstad Ziekenhuis. Het Maasstad Ziekenhuis was verheugd dat hij gastoperateur was bij twee lobectomieen (longkwabresecties) uitgevoerd met de Robot VATS techniek onder leiding van chirurg Peter de Rooij. De uitwisseling van ervaringen heeft als doel de opgedane kennis te delen en zo de kwaliteit van de behandeling nog verder te verbeteren. Professor Cerfolio van de University of Alabama, uit Birmingham, Alabama, USA, kan worden beschouwd als een pionier op het gebied van de Robot longchirurgie.

Professor Robert Cerfolio, University of Alabama, USA & chirurg Peter de Rooij, Maasstad Ziekenhuis

Professor Robert Cerfolio, University of Alabama, USA & chirurg Peter de Rooij, Maasstad Ziekenhuis

De longchirurgie heeft in Nederland gedurende de laatste jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Door certificering van de longchirurgen, georganiseerd vanuit de Nederlandse Vereniging van Longchirurgie (NVVL) is een duidelijke kwaliteitswinst geboekt. Andere factoren die aan die verbeterde kwaliteit hebben bijgedragen zijn: een landelijk geprotocolleerd drainbeleid en de opkomst van de minimaal invasieve toegang tot de thorax (met als resultaat een sneller herstel, sneller ontslag uit het ziekenhuis en minder pijn voor de patiënt). Met adequate scholing en goed gereguleerde programma’s met betrekking tot training is nergens op de wereld in zo’n korte tijd zo’n omslag gemaakt als in Nederland. Ongeveer de helft van alle lobectomieen in ons land worden sinds 2012 al volgens deze VATS-techniek uitgevoerd.

 

Als uitbreiding en toevoeging op deze techniek is sinds enige tijd de Robot VATS toegevoegd aan de behandelmogelijkheden. Deze Robot techniek heeft naast de eerder genoemde voordelen voor de patiënt, ook voordelen voor de chirurg: een 3-dimensionaal HD-beeld, een door de chirurg zelf te bedienen camera, waardoor continu een goed overzicht van het operatieterrein wordt behouden en een betere ergonomie en houding. Het Robot Expertisecentrum van het Maasstad Ziekenhuis is een van de vier centra in Nederland die werkt met de Robot VATS techniek en heeft hier inmiddels ruime ervaring mee opgedaan.

 

Recente artikelen