NFU aan de slag met Beter-niet-doen-lijst

0
348

Aansluitend bij de oproep van minister Schippers heeft een NFU-denktank haar eerste advies over het betaalbaar houden van de curatieve zorg geconcretiseerd in een tweede advies. Zichtbaar zinnige en zuinige zorg bevat tal van aanbevelingen voor umc’s en anderen in de zorg. De NFU gaat zelf in samenwerking met anderen aan de slag met een Beter-niet-doen-lijst.
Deze Beter-niet-doen-lijst moet zowel de arts als de patiënt snel en begrijpelijk laten zien welke vaak toegepaste zorgopties volgens wetenschappelijke inzichten in hun situatie niet effectief, niet kosteneffectief  of anderszins niet gepast zijn. Een voorbeeld van hoe umc’s en de NFU hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in Nederland handen en voeten geven.

werkdruk zorgMeer aanbevelingen:

  • In haar advies roept de denktank umc’s en andere zorgpartijen op ervoor te zorgen dat arts en patiënt in de spreekkamer meer te kiezen hebben door zichtbaar te maken welke zorg werkelijk zinnig en zuinig is.
  • Welke zorg voor diverse patiëntengroepen werkelijk (kosten)effectieve zorg is, kan alleen vastgesteld worden door gedegen wetenschappelijk onderzoek in de praktijk of door systematische bestudering van al gepubliceerd onderzoek.
  • Daarnaast is het voor onderzoek naar de doelmatigheid van ziekhuiszorg belangrijk te weten welke zorg aan wie door wie is gegeven, hoeveel het kostte en wat het opleverde voor de patiënt.

Lees hier meer over Zichtbaar zinnige en zuinige zorg

Bron: NFU