Vrouwelijke genitale verminking in België verdubbeld

0
301

Vandaag zijn de nieuwe resultaten over de prevalentie van vrouwelijke genitale verminkingen in  België gepresenteerd. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Instituut voor Tropische Geneeskunde op verzoek van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

De studie schat dat er in België meer dan 13.000 besneden vrouwen wonen, ten tijde van de vorige studie in 2008 waren dat er meer dan 6.000. Meer dan 4.000 jonge meisje lopen het risico besneden te worden, dit waren er minder dan 2.000 in 2008. De prevalentie is dus in 5 jaar tijd verdubbeld.

vrouwenbesnijdenisDit is voornamelijk te danken aan de toestroom van migranten uit landen waar vrouwelijke genitale verminking veel voorkomt, zoals Guinee, Somalië en Egypte. Het toont aan dat de nood aan psychologische, seksuologische en chirurgische zorg stijgt in België,” aldus Fabienne Richard, een van de auteurs van de studie.

Bij deze gelegenheid kondigde Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx aan dat het RIZIV, nog deze ochtend, beslist heeft om een overeenkomst te sluiten met twee referentiecentra, dat van het UZ Gent en dat van het UCM Sint-Pieter, om de zorg voor deze vrouwen te bekostigen.

Er wordt voor de twee centra een jaarlijks budget van 500.000 euro uitgetrokken. Daardoor zal elk centrum vanaf 1 maart 2014 ongeveer 200 vrouwen een multidisciplinaire zorg kunnen bieden.

Dit is een zeer welkome en broodnodige ontwikkeling om de slachtoffers een totaalpakket aan zorg te bieden,” volgens Richard.

“Daarnaast is het belangrijk om ook inspanningen ter preventie verder te ondersteunen. Jonge meisjes lopen kans om slachtoffer te worden van besnijdenis, op Belgisch grondgebied of tijdens een vakantie in het land van herkomst.”

De onderzoekers weten uit contact met medisch personeel dat zij geconfronteerd worden met vragen over het besnijden van jonge meisjes. In België is vrouwelijke genitale verminking sinds 2001 expliciet bij wet verboden, waarom ouders uitwijken naar omringende landen of het land van herkomst voor besnijdenis.

Regelmatige updates van de cijfers omtrent vrouwelijke genitale verminking zijn belangrijk voor een beter zicht op prevalentiedata in de landen van herkomst, migratie en nood aan zorg in België.

Studie over de prevalentie van en het risico op vrouwelijke genitale verminking in België (samenvatting), 2014
http://www.laurette-onkelinx.be/articles_docs/VGV_Prevalentie_Studie_02_2014.pdf