Herziene NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden

0
556

In deze tweede herziene standaard wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen acute ischemie, claudicatio intermittens en kritieke ischemieën.Deze laatste twee vallen voortaan onder de verzamelterm obstructief arterieel vaatlijden. De instructies voor de enkel-armindex zijn verbeterd en er wordt een stoppen met roken kuur en begeleide looptraining geadviseerd bij patiënten met claudicatio intermittens.

Klik hier voor de herziene instructiefilm over de enkel-armindex.
(U dient bij NHG ingelogd te zijn om de film te bekijken)

hart-en-vaatziektenBelangrijkste wijzigingen

  • De standaard bevat nu ook richtlijnen voor het beleid bij acute ischemie van het (onder)been in verband waarmee de vormen van perifeer arterieel vaatlijden die geleidelijk ontstaan nu worden aangeduid met de term ‘chronisch obstructief arterieel vaatlijden’.
  • Voor secundaire preventie van hart- en vaatziekten wordt de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement gevolgd.
  • De werkwijze voor het meten van de enkel-armindex is meer gedetailleerd weergegeven.
  • Bij claudicatio intermittens wordt voortaan gesuperviseerde looptherapie aanbevolen.
  • Er is aandacht voor samenwerkingsafspraken tussen alle zorgverleners in de eerste en de tweede lijn.

Klik hier voor de NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden.

Bron: NHG