Reumafonds Panel: veel vertrouwen besteding gelden

reumafondsReumafonds Panel: veel vertrouwen besteding gelden
Nieuwe deelnemers aan het Reumafonds Panel vragen we naar hun relatie met reuma en met het Reumafonds. Het overgrote deel van de deelnemers aan het Panel heeft zelf reuma en maakt gebruik van zorg. Vele steunen het Reumafonds als donateur of vrijwilliger en er is veel vertrouwen dat het Reumafonds de gelden goed besteedt. Onderzoek financieren wordt door veel mensen gezien als de hoofdtaak van het Reumafonds.

Maar liefst 49% van de deelnemers vindt het financieren van wetenschappelijk reumaonderzoek de belangrijkste taak van het Reumafonds. Ongeveer een derde (30%) vindt het geven van voorlichting het meest belangrijk en 15% vindt het behartigen van belangen voor mensen met reuma de hoofdtaak van het Reumafonds. Een heel klein deel (3%) van de deelnemers vindt het ondersteunen van patientenverenigingen de belangrijkste taak, ondanks dat een derde van hen lid is van een reumapatientenvereniging.

Groot vertrouwen
Onze activiteiten kunnen wij uitvoeren dankzij de steun van donateurs en vrijwilligers. Ongeveer 1 op de 3 deelnemers aan dit onderzoek van het Reumafonds Panel steunt ons met een incidentele of een vaste donatie. Ruim 1 op de 6 is vrijwilliger, met name bij de jaarlijkse collecte. De vrijwilligers waarderen de ondersteuning van het Reumafonds bij de collecte met een 7,7. Maar liefst 88% van alle deelnemers aan het onderzoek heeft er vertrouwen in dat het Reumafonds de ingezamelde gelden goed besteedt.

Reuma en zorg
De meeste deelnemers aan het doorlopende onderzoek onder nieuwe leden van het Reumafonds Panel hebben een vorm van reuma (87%). Zij maken daardoor gebruik van de zorg. Volgens hen kan de zorg aan efficientie winnen door een betere planning en door gerichter te behandelen. Zo kunnen afspraken bijvoorbeeld op dezelfde dag worden gepland en moeten dure geneesmiddelen alleen verstrekt worden wanneer dat nodig is. Deze mening neemt het Reumafonds mee in de gesprekken met de overheid en met zorgverzekeraars.

Onderzoeksperiode: maart 2013 – februari 2014 (onderzoek loopt door)
Bron: Nieuwsbank.nl